48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 W dniach 20-21.02.2007r. w siedzibie Oddziału w Radomiu  zostały podsumowane zadania badawcze prowadzone  w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2006r.

    

   

Prezentowane były wyniki następujących badań:

 • Badanie biologicznych i agrotechnicznych aspektów ekologicznej uprawy roślin sadowniczych.
 • Opracowanie technologii pozyskiwania miodu metodami ekologicznymi.
 • Opracowanie technologii produkcji warzyw konsumpcyjnych i nasiennych metodami ekologicznymi
 • Ocena wartości odżywczej, sensorycznej oraz przetwórczej wybranych gatunków warzyw z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej
 • Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaka w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych
  Prowadzenie badań w uprawach polowych metodami ekologicznymi
 • Zwalczanie chwastów w międzyrzędziach
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego
 • Badania nad uwarunkowaniami przyrodniczymi, agrotechnicznymi i ekonomicznymi produkcji roślinnej w rolnictwie ekologicznym
 • Badania nad wpływem pasz pochodzenia łąkowo-pastwiskowego na produkcję zwierzęcą w gospodarstwach ekologicznych
 • Opracowanie modelowego rozwiązania gospodarstwa ekologicznego ukierunkowanego na wielogatunkową produkcję zwierzęcą
 • Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego
 • Wpływ chowu ekologicznego bydła mlecznego na wartość biologiczną produkowanego mleka, dobrostan zwierząt i wskaźniki produkcyjne stada
 • Wpływ stosowania ekologicznej metody kiszenia pasz objętościowych na hamowanie rozwoju pleśni wytwarzającej mikotoksyny
 • Wprowadzanie roślin zielarskich do upraw ekologicznych
 • Produkcja ziół metodami ekologicznymi
 • Badania nad doborem środków technicznych przy endomikoryzacji gruntów w gospodarstwach rolnych.

 Badania te prowadzone były przez jednostki badawczo naukowe: SGGW, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytut Warzywnictwa ,Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, IUNG Puławy, AR w Lublinie, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolnospożywczego, IBMER –Strzeszyn, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, Instytut Zootechniki w Balicach, PIMR Poznań. W seminarium uczestniczyło 81 osób (doradcy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele instytutów naukowych oraz jednostek certyfikujących).
 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl