48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 W dniu 26 stycznia 2007 r. w CDR w Brwinowie odbyło się IV. Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe "E-edukacja w doradztwie rolniczym", zorganizowane przez Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką przy współpracy Działu Kształcenia na Odległość.

     Uczestnikami seminarium byli kierownicy i pracownicy działów metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń, a także opiekunowie kursów szkoleniowych na odległość ODL oraz administratorzy sieci lokalnych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i ich oddziałów. Seminarium rozpoczęła Pani Hanna Fadecka-Galicz – dyrektor CDR w Brwinowie. Następnie Pani Izabela Ruta-Łój z Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW przedstawiła zagadnienia dotyczące stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju edukacji rolniczej. Przedstawiciele oddziałów CDR z Krakowa - Pani Jolanta Brudnik i Pan Krzysztof Kucia oraz z Radomia - Pani Anna Karwat i Pan Ireneusz Gradka, omówili doświadczenia CDR w zakresie organizowania szkoleń online. Pan Jakub Sawicki z CDR w Brwinowie zapoznał uczestników z projektem Agroportalu, który jest przygotowywany w ramach programu INTERREG IIIC. 
     W drugiej części seminarium – warsztatowej - omówiono zasady i tematykę współpracy w 2007 r. CDR z działami metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń oraz opiekunami kursów szkoleniowych na odległość ODL i administratorami sieci lokalnych z WODR.

     

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl