48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Za chwilę rusza nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych, już teraz warto pomyśleć w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", za uczestnictwo w Systemach jakości żywności rolnikowi przysługują dodatkowe 2 pkt. Systemem, który daje taką możliwość jest System QMP, którego Administratorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.


Do podstawowych wymagań Systemu zaliczamy:

  • Odpowiedni dobór zwierząt do opasu: do Systemu kwalifikują się mieszańcze mięsne (MM) oraz zwierzęta ras mięsnych takich jak Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM),
  • Bezuwięziowy system utrzymywania.

Ważna informacja: nie wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie muszą spełniać wymagania Systemu QMP. Certyfikat zostanie wystawiony wyłącznie na sztuki wskazane przez producenta.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Administratorem Systemu.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa
tel. 22 622 09 87

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl