48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
 
 
      <<<
ROK PLIKI ZBIORCZE PLIKI PDF

SPISY TREŚCI I STRESZCZENIA

2023  Aktualny rok Nr 4/2023 pdf 0MB
  • spis treści pdf 0KB
  • streszczenia pdf 0KB
Nr 3/2023 pdf 0MB 
  • spis treści pdf 0KB  
  • streszczenia pdf 0KB  
Nr 2/2023 pdf 0MB
  • spis treści pdf 0KB 
  • streszczenia pdf 0KB 
Nr 1/2023 pdf 0MB
  • spis treści pdf 0KB 
  • streszczenia pdf 0KB 
2022

Roczny spis treści PL - ANG pdf 199KB

Recenzenci w 2022 r. pdf 57KB 

Nr 4/2022 pdf 4.57MB
Plik zbiorczy ZDR 2022 pdf 9.79MB Nr 3/2022 pdf 4.70MB 
Nr 2/2022 pdf 2.90MB
Nr 1/2022 pdf 8.26MB
2021

Roczny spis treści PL - ANG pdf 89KB

Recenzenci w 2021 r. pdf 44KB

Nr 4/2021 pdf 3.70MB
Plik zbiorczy ZDR 2021 pdf 9.86MB Nr 3/2021 pdf 3.85MB
Nr 2/2021 pdf 4.65MB
Nr 1/2021 pdf 2.46MB
2020

Roczny spis treści PL - ANG pdf 28KB

Recenzenci w 2020 r. pdf 96KB

Nr 4/2020 pdf 2.18MB
Plik zbiorczy ZDR 2020 pdf 6.42MB Nr 3/2020 pdf 1.54MB
Nr 2/2020 pdf 1.75MB
Nr 1/2020 pdf 1.30MB
2019

Roczny spis treści 2019 PL - ANG pdf 41KB

Recenzenci w 2019 r. pdf 43KB

Nr 4/2019 pdf 1.80MB
Plik zbiorczy ZDR 2019 pdf 9.64MB Nr 3/2019 pdf 3.35MB
Nr 2/2019 pdf 914KB
Nr 1/2019 pdf 4.01MB
2018

Roczny spis treści 2018 PL - ANG pdf 69KB

Nr 4/2018 pdf 2.58MB

Plik zbiorczy ZDR 2018 zip 9.52MB

Nr 3/2018 pdf 2.34MB
Nr 2/2018 pdf 2.00MB
Nr 1/2018 pdf 9.35MB
2017

Roczny spis treści 2017 PL - ANG pdf 64KB

Nr 4/2017 pdf 1.28MB
Plik zbiorczy ZDR 2017 pdf 5.79MB Nr 3/2017 pdf 1.20MB
Nr 2/2017 pdf 2.33MB
Nr 1/2017 pdf 1.39MB
 2016

Roczny spis treści 2016 PL - ANG pdf 81KB

Nr 4/2016 pdf 1.27MB
Plik zbiorczy ZDR 2016 pdf 6.46MB Nr 3/2016 pdf 1.54MB
  Nr 2/2016 pdf 2.60MB
  Nr 1/2016 pdf 1.43MB
 2015

Roczny spis treści 2015 PL - ANG pdf 37KB

Recenzenci w 2015 r. pdf 36KB

Nr 4/2015 pdf 3.49MB
Plik zbiorczy ZDR 2015 pdf 6.97MB Nr 3/2015 pdf 1.34MB
  Nr 2/2015 pdf 1.34MB
  Nr 1/2015 pdf 1.22MB
 2014 Roczny spis treści 2014 PL - ANG pdf 70KB Nr 4/2014 pdf 2.39MB
Plik zbiorczy ZDR 2014 pdf 5.48MB Nr 3/2014 pdf 762KB
  Nr 2/2014 pdf 1.24MB
  Nr 1/2014 pdf 1.33MB
 2013

Roczny spis treści 2013 PL - ANG pdf 42KB

Nr 4/2013 pdf 1.45MB
Plik zbiorczy ZDR 2013 pdf 4.99MB Nr 3/2013 pdf 1.53MB
  Nr 2/2013 pdf 1.67MB
  Nr 1/2013 pdf 739KB
 2012 Roczny spis treści 2012 PL - ANG pdf 74KB Nr 4/2012 pdf 1.07MB
Plik zbiorczy ZDR 2012 pdf 3.79MB Nr 3/2012 pdf 769KB
Nr 2/2012 pdf 1.66MB
Nr 1/2012 pdf 712KB
 2011

Roczny spis treści 2011 PL - ANG pdf 35KB

Nr 4/2011 pdf 1.59MB
Plik zbiorczy ZDR 2011 pdf 5.82MB Nr 3/2011 pdf 1.99MB

Nr 2/2011 pdf 1.04MB

Nr 1/2011 pdf 1.11MB
 2010 Roczny spis treści 2010 PL - ANG pdf 126KB Nr 4/2010 pdf 1.38MB
Plik zbiorczy ZDR 2010 pdf 4.69MB Nr 3/2010 pdf 2.16MB
  Nr 1-2/2010 pdf 1.48MB
 2009 Roczny spis treści 2009 PL - ANG pdf 99KB Nr 4/2009 pdf 1.93MB
Plik zbiorczy ZDR 2009 pdf 6.64MB Nr 3/2009 pdf 1.44MB
Nr 2/2009 pdf 2.07MB
Nr 1/2009 pdf 1.43MB
ZDR okladka

pliconen  

Kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego to czasopismo poświęcone doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz obszarami wiejskimi, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i Informacje.

Kwartalnik wydawany jest w wersji drukowanej (ISSN 1232-3578) od 1994 roku oraz elektronicznej (e-ISSN 2719-8901) od 2012 roku będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji podstawowej drukowanej.

 

Licencja Creative CommonsCzasopismo jest organizacją non-profit i publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie. Przyjęliśmy licencję Creative Commons CC BY-NC – uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne. Opublikowane artykuły mogą być gromadzone, przeczytane i pobierane bezpłatnie – z zastrzeżeniem praw autorskich.

Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: AGRO, CEJSH, ERIH+, POL-index/Polska Bibliografia Naukowa, ICI Journals Master List (ICV 2019 = 72,55) oraz Google Scholar (Index h5: 4; Mediana h5: 7).

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Zagadnienia Doradztwa Rolniczego otrzymało 20 punktów.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Pozycja kwartalnika Zagadnienia Doradztwa Rolniczego w załączniku do komunikatu to nr 32440/unikatowy identyfikator czasopisma – 201256.

Strona czasopisma: www.zdr.cdr.gov.pl

 

CELE I ZAKRES pdf 54KB

ETYKA CZASOPISMA pdf 200KB

 

WYDAWCA

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
Dział Promocji i Wydawnictw
Kierownik Działu: Adrianna Bolewicz-Tatka
tel.: 61 648 62 15 w.115
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
tel: 794 653 134
www.seria.home.pl

REDAKCJA

Redaktor naczelny: 
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
Uniwersytet Warszawski
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz redakcji:
mgr Justyna Stawna
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
tel.: 61 823 20 81 w. 011
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt z Redakcją:
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 011
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktorzy tematyczni: 

prof. dr hab. Jean Bernard Diatta, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Biogeochemii Środowiska (Polska)
dr Ryszard Jaworski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
mgr inż. Edward Matuszak – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu (Polska)
dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny (Polska)
dr hab. Roman Sass, prof. KPSW – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Instytut Nauk Ekonomicznych (Polska)
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak - Uniwersytet Warszawski (Polska)
prof. dr hab. Feliks Wysocki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (Polska)

 Rada Programowa:

prof. dr hab. Edward Arseniuk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
dr Mirosław Drygas - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Polska)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. – Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
dr hc prof. Dr. Ing. Elena Horská - Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
prof. dr hab. Michał Jerzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO – Uniwersytet Opolski (Polska)
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Polska)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Walenty Poczta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Marian Podstawka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Polska)

 

RECENZENCI 2022  pdf 44KB


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW pdf 89KB

DLA AUTORÓW - OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH pdf 116KB

PROCEDURA RECENZOWANIA pdf 87KB

FORMULARZ RECENZYJNY doc 64KB


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl