48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 4 lipca 2017 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu "Sposób na Sukces" sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

W tegorocznej edycji konkursu Rada Programowa wyłoniła 16 finalistów, w tym:

 1. 14 laureatów w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 2. dwa przedsięwzięcia uhonorowano wyróżnieniem.

Przedsięwzięcia wyłonione w XVII edycji konkursu "Sposób na Sukces" stanowią znakomity przykład efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie – do pobrania

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy gości powitała Pani Barbara Fedyszak-Radziejowska – doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa, która wręczyła nagrodzonym imienne listy gratulacyjne od Prezydenta.

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gości powitał Pan Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan Jacek Węsierski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w swoim wystąpieniu podziękował współorganizatorom, sponsorom i partnerom konkursu za wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz zadeklarował, że inicjatywa jaką jest konkurs będzie kontynuowana.

Laureaci i wyróżnieni w XVII edycji konkursu "Sposób na Sukces" otrzymali nagrody rzeczowe (telewizory), statuetki i dyplomy ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie dziękuje Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udostępnienie sal reprezentacyjnych Rezydencji Belweder w celu organizacji gali finałowej XVII edycji konkursu oraz:

Współorganizatorom XVII edycji konkursu:

 • Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Firmie Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwa, Szkolenia,
 • Stowarzyszeniu Sposób na Sukces”,
 • Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Towarzystwu Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.

Partnerom i sponsorom konkursu:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencji Rynku Rolnego,
 • Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  - Państwowemu Instytutowi Badawczemu,
 • Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S. A. z siedzibą w Broniszach,
 • Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej,
 • Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A.

Partnerom medialnym:

 • Telewizji Polskiej S.A. Program 1,
 • Dwutygodnikowi „Agro Serwis”,
 • Miesięcznikowi Farmer i portalowi farmer.pl,
 • Portalowi Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
 • Miesięcznikowi „Nowe Życie Gospodarcze”.

Organizatorom stoisk promocyjnych:

 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach,
 • Firmie „Parkur” Sp. z o.o. w Mochnaczce Wyżnej,
 • Firmie „Activ” Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Gospodarstwu Ekologicznemu Doroty i Jerzego Moń z miejscowości Krupe,
 • „Consonii” Zdzisław Bartelak,
 • Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
 • „Zajazd Tusinek” Grzegorz Winiarek


Publikacja towarzysząca XVII edycji konkursu – do pobrania

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl