48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
W dniu 15 czerwca 2010 r. w Rezydencji Belweder odbyła się uroczystość finałowa jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało trzynastu laureatów i dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. 
 
Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

Uroczystość otworzyli: Pan Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych i ambasad, Marszałków, Wojewodów, starostw, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych.

Uroczystość finałową poprzedziła konferencja z udziałem Pana Tadeusza Nalewajka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcona rozwojowi pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym: analizie czynników sukcesu oraz barier na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych w konkursie „Sposób na Sukces", która odbyła się w dniu 14 czerwca br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego.
 
 
 
       
       
       
 
 
 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl