48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Konkurs Sposób na Sukces narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości.

Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie. Organizacja konkursu opiera się na współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo oraz Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie. Radę Programową tworzą przedstawiciele: Telewizji Polskiej S.A. Programu 1– Redakcji Audycji Rolnych, Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Towarzystwa Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Dwutygodnika Farmer i portalu www.farmer.pl, Portalu Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Miesięcznika Nowe Życie Gospodarcze oraz Dwutygodnika Agro Serwis.

Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny - Telewizja Polska S. A. - Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Bank i Rolnictwo, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz magazyn Farmer.
Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.

Obecnie trwa pierwszy etap oceny zgłoszonych przedsięwzięć, o wynikach którego poinformujemy już wkrótce.

Do pobrania:

Regulamin

Plakat

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl