48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich wprowadzonych w 2008 r.

 Pozycja

 Treść

 1639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dziennik Ustaw RP nr 236 z 31 grudnia 2008 r. poz. 1639

 1606

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości  długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1606

 1605

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika  średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1605

 1604

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia  Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1604

 1603

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania  przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1603

 1602

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz.1602

 1543

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 230 z 29 grudnia 2008 r. poz.1543

 1530

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu  punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.
Dziennik Ustaw RP nr 229 z 29 grudnia 2008 r. poz.1530

 1516

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów  formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości.
Dziennik Ustaw RP nr 228 z 24 grudnia 2008 r. poz.1516

 1498

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1498

 1497

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobów i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1497

 1496

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1496

 1495

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania  akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1495

 1488

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości  dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1488

 1479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika  przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009.
Dziennik Ustaw RP nr 224 z 19 grudnia 2008 r. poz.1479

 1443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
Dziennik Ustaw RP nr 221 z 16 grudnia 2008 r. poz.1443

 1398

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
Dziennik Ustaw RP nr 218 z 9 grudnia 2008 r. poz.1398

 1397

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.
Dziennik Ustaw RP nr 218 z 9 grudnia 2008 r. poz.1397

 1375

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru  imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 216 z 5 grudnia 2008 r. poz.1375

 1368

Sejm, ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 216 z  grudnia 2008 r. poz.1368

 1365

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 215 z 4 grudnia 2008 r. poz.1365

 1342

Sejm, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 213 z 2 grudnia 2008 r. poz.1342

 1326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. Dziennik Ustaw RP nr 210 z 28 listopada 2008 r. poz. 1326

 1325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 210 z 28 listopada 2008 r. poz. 1325

 1271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu  podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 203 z 17 listopada 2008 r. poz. 1271

 1246

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki  płatności do pomidorów za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1246

 1245

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki  płatności cukrowej za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1245

 1244

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1244

 1243

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek  płatności uzupełniających za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1243

 1242

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1242

 1236

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji
Dziennik Ustaw RP nr 200 z 10 listopada 2008 r. poz. 1236

 1231

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań
Dziennik Ustaw RP nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1231

 1219

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Dziennik Ustaw RP nr 196 z 3 listopada 2008 r. poz. 1219

 1208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Dziennik Ustaw RP nr 195 z 31 października 2008 r. poz. 1208

 1207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
Dziennik Ustaw RP nr 195 z 31 października 2008 r. poz. 1207

 1206

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009
Dziennik Ustaw RP nr 195 z 31 października 2008 r. poz. 1206

 1193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dziennik Ustaw RP nr 193 z 30 października 2008 r. poz. 1193

 1175

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 191 z dnia 27 października 2008 r. poz.1175

 1167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury.
Dziennik Ustaw RP nr 190 z dnia 24 października 2008 r. poz.1167

 1166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.
Dziennik Ustaw RP nr 190 z dnia 24 października 2008 r. poz.1166

 1160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 190 z dnia 24 października 2008 r. poz.1160

 1140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1140

 1139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1139

 1138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1138

 1137

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1137

 1136

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1136

 1074

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 173 z dnia 30 września 2008 r. poz. 1076

 1063

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym.
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 23 września 2008 r. poz. 1063

 1046

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej.
Dziennik Ustaw RP nr 169 z dnia 19 września 2008 r. poz. 1046

  1034

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.
Dziennik Ustaw RP nr 166 z dnia 15 września 2008 r. poz. 1034

  1030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r.  w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007.
Dziennik Ustaw RP nr 165 z dnia 12 września 2008 r. poz. 1030

  1021

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 163 z dnia 10 września 2008 r. poz. 1021

  1020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.
Dziennik Ustaw RP nr 163 z dnia 10 września 2008 r. poz. 1020

  987

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 157 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz. 987

  986

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dziennik Ustaw RP nr 157 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz. 986

  985

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dziennik Ustaw RP nr 157 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz. 985

  975

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum.
Dziennik Ustaw RP nr 156 z dnia 28 sierpnia 2008 r. poz. 975

  974

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 156 z dnia 28 sierpnia 2008 r. poz. 974

  961

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości.
Dziennik Ustaw RP nr 154 z dnia 26 sierpnia 2008 r. poz. 961

  943

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 149 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 943

  942

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dziennik Ustaw RP nr 149 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 942

  930

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 12 sierpnia 2008 r. poz. 930

  921

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu  rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań.
Dziennik Ustaw RP nr 145 z dnia 8 sierpnia 2008 r. poz. 921

  910

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 7 sierpnia 2008 r. poz. 910

  909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 7 sierpnia 2008 r. poz. 909

  895 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.
Dziennik Ustaw RP nr 143 z dnia 6 sierpnia 2008 r. poz. 895

  889

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 141 z dnia 5 sierpnia 2008 r. poz. 889

  883

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 139 z dnia 1 sierpnia 2008 r. poz. 883

  882

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dziennik Ustaw RP nr 139 z dnia 1 sierpnia 2008 r. poz. 882

  870

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007.
Dziennik Ustaw RP nr 138 z dnia 31 lipca 2008 r. poz. 870

  869

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych.
Dziennik Ustaw RP nr 138 z dnia 31 lipca 2008 r. poz. 869

  868

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 138 z dnia 31 lipca 2008 r. poz. 868

  853

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 134 z dnia 28 lipca 2008 r. poz. 853

MP 483

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
Monitor Polski RP nr 54 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 483

  846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.
Dziennik Ustaw RP nr 133 z dnia 25 lipca 2008 r. poz. 846

  845

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 133 z dnia 25 lipca 2008 r. poz. 845

  835

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu.
Dziennik Ustaw RP nr 131 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 835

  823

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej.
Dziennik Ustaw RP nr 128 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 823

  822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 128 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 822

  819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego.
Dziennik Ustaw RP nr 128 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 819

  799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 123 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 799

 MP 444

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Monitor Polski RP nr 50 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 444

 792

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 792

 791

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 791

 790

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawi szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 790

 789

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek  opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 789

 788

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 788

 787

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 787

 768

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 768

 767

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkoleń z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 767

 766

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 766

 765

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 765

 759

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia  rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP  nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. poz. 759

 758

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, właściwych do prowadzenia badań pasz.
Dziennik Ustaw RP  nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. poz. 758

 757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.
Dziennik Ustaw RP  nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. poz. 757

 704

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 110 z dnia 26 czerwca 2008 r. poz. 704

 693

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP  nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r. poz. 693

 692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.
Dziennik Ustaw RP  nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r. poz. 692

 691

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
Dziennik Ustaw RP  nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r. poz. 691

 685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 107 z dnia 23 czerwca 2008 r. poz. 685

 684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości  kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 107 z dnia 23 czerwca 2008 r. poz. 684

 683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.
Dziennik Ustaw RP nr 107 z dnia 23 czerwca 2008 r. poz. 683

 672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze.
Dziennik Ustaw RP nr 105 z dnia 19 czerwca 2008 r. poz. 672

 671

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Dziennik Ustaw RP nr 105 z dnia 19 czerwca 2008 r. poz. 671

 663

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 663

 662

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 662

 661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 661

 660

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 660

 659

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobów wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 659

 658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 658

 654

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP  nr 102 z dnia 13 czerwca 2008 r. poz. 654

 646

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobów ustalania ilości zebranych roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 100 z dnia 11 czerwca 2008 r. poz. 646

 614

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia.
Dziennik Ustaw RP nr 96 z dnia 5 czerwca 2008 r. poz. 614

 613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.
Dziennik Ustaw RP nr 96 z dnia 5 czerwca 2008 r. poz. 613

 605

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
Dziennik Ustaw RP nr 95 z dnia 4 czerwca 2008 r. poz. 605

 604

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 95 z dnia 4 czerwca 2008 r. poz. 604

 602

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.
Dziennik Ustaw RP nr 94 z dnia 3 czerwca 2008 r. poz. 602

 596

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 596

 595

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 595

 594

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 594

 593

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 593

 592

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 592

 591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 591

 570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
Dziennik Ustaw RP nr 91 z dnia 28 maja 2008 r. poz. 570

 556

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 556

 555

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 555

 554

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 554

 553

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 553

 552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 552

 546

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. poz. 546

 545

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń  dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzanie odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. poz. 545

 538

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dziennik Ustaw RP nr 88 z dnia 21 maja 2008 r. poz. 538

 535

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 535

 534

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 534

 533

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 533

 532

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 532

 519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 85 z dnia 16 maja 2008 r. poz. 519

 513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie.
Dziennik Ustaw RP nr 84 z dnia 15 maja 2008 r. poz. 513

 512

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół.
Dziennik Ustaw RP nr 84 z dnia 15 maja 2008 r. poz. 512

 511

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 84 z dnia 15 maja 2008 r. poz. 511

 499

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 82 z dnia 14 maja 2008 r. poz. 499

 480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 80 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 480

 479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.
Dziennik Ustaw RP nr 80 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 479

 441

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zwrotu pomocy do plantacji trwałych.
Dziennik Ustaw RP nr 73 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 441

 440

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy do plantacji trwałych oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać te plantacje.
Dziennik Ustaw RP nr 73 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 440

 439

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji.
Dziennik Ustaw RP nr 73 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 439

 425

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 72 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 425

 424

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 72 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 424

 399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na 2008 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 18 kwietnia 2008 r. poz. 399

 398

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura ?Gallus Gallus/ na 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 18 kwietnia 2008 r. poz. 398

 397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 18 kwietnia 2008 r. poz. 397

 396

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadza obrót detaliczny produktami leczniczymi i weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.
Dziennik Ustaw RP nr 63 z dnia 17 kwietnia 2008 r. poz. 396

 373

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 60 z dnia 11 kwietnia 2008 r. poz. 373

 333

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 333

 332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2006 r.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 332

 331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 331

 329

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 329

 MP 253

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie Priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Monitor Polski RP nr 25 z dnia 27 marca 2008r. poz. 253

 MP 250

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Monitor Polski RP nr 25 z dnia 27 marca 2008 r. poz. 250

 304

Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Dziennik Ustaw RP nr 52 z dnia 27 marca 2008 r. poz. 304

 303

Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 52 z dnia 27 marca 2008 R. poz. 303

 291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dziennik Ustaw RP nr 50 z dnia 25 marca 2008 r. poz. 291

 279

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 47 z dnia 19 marca 2008 r. poz. 279

 272

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 7 marca 2008 r. poz. 272

 220

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 38z dnia 6 marca 2008 r. poz. 220

 219

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.
Dziennik Ustaw RP nr 38z dnia 6 marca 2008 r. poz. 219

 205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wytwarzania materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu.
Dziennik Ustaw RP nr 37 z dnia 5 marca 2008 r. poz. 205

 201

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych.
Dziennik Ustaw RP nr 35 z dnia 3 marca 2008 r. poz. 201

 200

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z dnia 29 lutego 2008 r. poz. 200

 199

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z dnia 29lutego 2008 r. poz. 199

 182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze.
Dziennik Ustaw RP nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. poz. 182

 181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.
Dziennik Ustaw RP nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. poz. 181

 174

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.
Dziennik Ustaw RP nr 29 z dnia 22 lutego 2008 r. poz. 174

 173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 29 z dnia 22 lutego 2008 r. poz. 173

 147

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 24 z dnia 14 lutego 2008 r. poz. 147

 140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dziennik Ustaw RP nr 23 z dnia 13 lutego 2008 r. poz. 140

 120

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.
Dziennik Ustaw RP nr 20 z dnia 7 lutego 2008 r. poz. 120

 119

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 20 z dnia 7 lutego 2008 r. poz. 119

 118

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 20 z dnia 7 lutego 2008 r. poz. 118

 89

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.
Dziennik Ustaw RP nr 14 z dnia 29 stycznia 2008 r. poz. 89

 55

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 . zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z dnia 21 stycznia 2008 r. poz. 55

 42

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dziennik Ustaw RP nr 8 z dnia 18 stycznia 2008 r. poz. 42

 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 6 z dnia 16 stycznia 2008 r. poz. 33

 30

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z dnia 14 stycznia 2008 r. poz. 30

 28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 4 z dnia 11 stycznia 2008 r. poz. 28

 18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 3 z dnia 9 stycznia 2008 r. poz. 18

 16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.
Dziennik Ustaw RP nr 3 z dnia 9 stycznia 2008 r. poz. 16

 6

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw RP nr 2 z dnia 4 stycznia 2008 r. poz. 6

 5

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 2 z dnia 4 stycznia 2008 r. poz. 5

Akty prawne - 2006 rok                       Akty prawne - 2007 rok

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl