48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2009 TECHNOLOGICZNO EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAZANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

1 300

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu od 2005 roku koordynuje zadania realizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego na rzecz rolnictwa ekologicznego. W ramach współpracy z ODR-ami gromadzone są dane z gospodarstw ekologicznych w opracowanych przez CDR "Zeszytach gospodarstw ekologicznych”. Dane te przesyłane są do Centrum Doradztwa Rolniczego, gdzie analizowane są przez pracowników merytorycznych a następnie wydawane w corocznym raporcie pod nazwa “Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych”. Raport ten wykorzystywany jest przede wszystkim przez doradców rolnych do celów szkoleniowych a także w działalności doradczej. Zgromadzone dane służą również do prowadzenia szeregu analiz pozwalających na uzyskanie informacji o specyfice gospodarstw ekologicznych w aspekcie technologicznym ale również i ekonomicznym. W omawianym 2009 roku zgromadzono dane ze 117 gospodarstw z terenu całego kraju. Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych. Raport za rok 2009. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr inż. Henryka Skórnickiego

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl