48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Podczas spotkania przedstawiono roczne sprawozdanie z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016. Zaprezentowano propozycje oraz omówiono i zaopiniowano zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Pierwsza część posiedzenia zakończyła się dyskusją i głosowaniem nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.


W drugiej części spotkania przedstawiono syntetyczną informację nt. środków zaplanowanych do wydatkowania w 2017 r. w ramach KSOW.


Na zakończenie głos zabrał wiceminister Ryszard Zarudzki, który zwrócił uwagę na kilka kwestii, w tym kwestię Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, pracę ministerstwa nad wieloma działaniami, w tym w szczególności nad działaniem Współpraca.


Pełna relacja ze spotkania

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl