48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 Odnawialne źródła energii

W zakresie odnawialnych źródeł energii organizowane są szkolenia i wyjazdy uwzględniające zmiany prawne w tej tematyce, pokazanie nowoczesnych rozwiązań, które wynikają m.in. ze zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wydawane są broszury uwzględniające najaktualniejsze problemy i zmiany w przepisach.

W zakresie OZE CDR realizuje m.in.:

  • szkolenia, m.in. Energetyka prosumencka w świetle obowiązujących przepisów prawa; Innowacje w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu; Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • materiały informacyjne w zakładce Informacje branżowe/Rozwój obszarów wiejskich/ Odnawialne źródła energii;
  • udział w Kongresie Zamykającym „Energiczny Obywatel”
  • broszura informacyjna: Efektywne gospodarowanie energią elektryczna i cieplną w gospodarstwie rolnym;
  • broszura informacyjna: Efektywne gospodarowanie zasobami w gospodarstwie rolnym
  • wsparcia ekspertckiego ds. odnawialnych źródeł energii OZE;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń/wyjazdów studyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • broker innowacji w ramach SIR - współpraca na rzecz tworzenia Grup Operacyjnych
  • organizacja i prowadzenie szkoleń/wyjazdów studyjnych z zakresu przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP (w ramach szkoleń dla doradców rolniczych).

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl