48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W zakresie odnawialnych źródeł energii organizowane są szkolenia i wyjazdy uwzględniające zmiany prawne w tej tematyce, pokazanie nowoczesnych rozwiązań, które wynikają m.in. ze zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wydawane są broszury uwzględniające najaktualniejsze problemy i zmiany w przepisach.

W zakresie OZE CDR realizuje m.in.:

  • szkolenia, m.in. Energetyka prosumencka w świetle obowiązujących przepisów prawa; Innowacje w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu; Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • materiały informacyjne w zakładce Informacje branżowe/Rozwój obszarów wiejskich/ Odnawialne źródła energii;
  • udział w Kongresie Zamykającym „Energiczny Obywatel”
  • broszura informacyjna: Efektywne gospodarowanie energią elektryczna i cieplną w gospodarstwie rolnym;
  • broszura informacyjna: Efektywne gospodarowanie zasobami w gospodarstwie rolnym
  • wsparcia ekspertckiego ds. odnawialnych źródeł energii OZE;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń/wyjazdów studyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • broker innowacji w ramach SIR - współpraca na rzecz tworzenia Grup Operacyjnych
  • organizacja i prowadzenie szkoleń/wyjazdów studyjnych z zakresu przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP (w ramach szkoleń dla doradców rolniczych).

 

Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX - relacja (pdf,475KB)

Rozwój odnawialnych źródeł energii - dofinansowania

Uchwała Antysmogowa Województwa Mazowieckiego

AGROFOTOWOLTAIKA - Energia dla rolnictwa

Dobre praktyki w rozwoju OZE

Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Jak dobrać instalację fotowoltaiczną

Spółdzielnie energetyczne

Energetyka prosumencka w świetle obowiązującego prawa

Klastry energii

Efektywne gospodarowanie zasobami

Gospodarka niskoemisyjna na obszarach wiejskich

Energetyka prosumencka na obszarach wiejskich

Spółdzielnie energetyczne

Program „Prosument” w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii

Programy wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie programowania 2014-2020

Efektywne gospodarowanie energią w gopodarstwach rolnych. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną

Poferment jako dobry nawóz rolniczy

Szanse rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w świetle nowej ustawy

Podstawowe zasady technologii uprawy perzu wydłużonego odmiany "BAMAR" na biomasę

Zalecenia przy sporządzaniu umów dzierżawy gruntu pod inwestycje związane z produkcją energii odnawialnej

Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich

Mały trójpak - nowelizacja prawa energetycznego

Małe biogazownie rolnicze

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

 

 

Materiały archiwalne:

Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie

Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl