48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Projekty zrealizowane

SRK dla Rolnictwa
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, działając w ramach konsorcjum z EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, realizuje projekt pn. Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa) finansowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Celem projektu jest opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK dla Rolnictwa), stanowiącej rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – tzw. trzeci stopień charakterystyk.

CARE-T-FARMS
Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation
to Responsible and Mental Health Services

Okres realizacji projektu: listopad 2017 – październik 2019 ctf logo
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 5 krajów UE i poza UE

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego z zakresu rolnictwa społecznego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF):

 

BALTIC SLURRY ACIDIFICATION – Ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej
poprzez promowanie technik zakwaszania gnojowicy w Regionie Morza Bałtyckiego

Okres realizacji projektu: marzec 2016 – marzec 2019 etusivu2
Źródło finansowania: Interreg Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 19 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego

Cel projektu:
Promowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego mających na celu ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

 

AgriLink - Współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej
- rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz innowacji

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – czerwiec 2020 images
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 16 krajów UE

Cel projektu:

 • Rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 regionach Europy.
 • Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi).
 • Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego - działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.
 • Opracowanie wspólnego, jednorodnego podejścia do działań w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.

 

MANURE STANDARDS
Standaryzacja obornika dla zrównoważonego zarządzania substancjami odżywczymi
i zmniejszenia emisji

 

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2019  manurelogo small
Źródło finansowania: INTERREG Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 9 partnerów z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (CDR Radom oraz IUNG z Polski)

Cele projektu:
Projekt ma na celu opracowanie wspólnej strategii dla krajów Regionu morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania składnikami naturalnymi w gospodarstwach rolnych w zakresie:

 • inwentaryzacji obecnych krajowych praktyk w zakresie pobierania próbek i analizowania nawozów naturalnych,
 • obliczania nawozów naturalnych jako bilansu masy w gospodarstwie,
 • działań w gospodarstwach demonstracyjnych w zakresie prezentacji najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi,
 • organizacji spotkań / szkoleń / konferencji prezentujących założenia oraz wyniki projektu.

logo-fertinnowaFERTINNOWA
Innowacyjne techniki zrównoważonego wykorzystania wody w uprawach


Okres realizacji projektu: styczeń 2016 – styczeń 2019

Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 9 krajów UE i RPA

Cel projektu:

 • Edukacja producentów rolnych o efektywnych i zrównoważonych sposobach wykorzystania wody poprzez wymianę wiedzy na temat najlepszych technologii w zakresie fertygacji
 • Stworzenie bazy danych innowacyjnych technik i praktyk, które mogą poprawić środowiskową i ekonomiczną produkcję warzyw, owoców i roślin ozdobnych
 • Wspieranie działań dotyczących recyklingu i uzdatnianiu wody
 • Ocena istniejących, nowatorskich technologii stosowanych w produkcji upraw z fertygacją
 • Prezentacja wybranych technologii lokalnym producentom rolnym podczas wizyt polowych

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl