48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

YOU_WEEn!: Young Women green Entrepreneurs

Okres realizacji projektu: luty 2021 - styczeń 2023
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205)
Partnerzy projektu: 7 partnerów z 6 krajów UE z Hiszpanii, Grecji, Litwy, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii oraz z Włoch.

youween eu

Cele projektu: 

YOU_WEEn! to skrót od „Young Women green Entrepreneurs”, projektu Erasmus KA2 rozpoczętego w 2021 roku.

Celem projektu jest zapewnienie młodym kobietom mieszkającym na obszarach wiejskich skutecznych narzędzi do podjęcia działań, dzięki specjalnemu szkoleniu z przedsiębiorczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Myślą przewodnią projektu jest wspieranie szans kobiet na zatrudnienie, rozwój społeczno-edukacyjny i osobisty. Poprzez promocję ekologicznego myślenia, podnoszenie świadomości zrównoważonego rozwoju, promowanie rozwoju na obszarach wiejskich i/lub odizolowanych, wymianę dobrych praktyk, dostarczanie ekspertyz i wiedzy kobietom z obszarów wiejskich, projekt w znacznym stopniu będzie promował edukację i działania w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych kobiet.

Kluczowe działania w ramach projektu: 

 • przeszkolenie trenerów w zakresie instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości (społecznej), wzmocnienia pozycji kobiet i zrównoważonych pomysłów
 • rozpoczęcie lokalnych inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prowadzonych przez młode kobiety
 • inspirowanie społeczności wiejskich do zmian rolno-gospodarczych i społecznych
 • Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i wzmacniania pozycji kobiet w krajach konsorcjum
 • Opracowane 3 wyniki intelektualne:
  • Zestaw filmów edukacyjnych
  • Wirtualna interaktywna sieć i platforma
  • Mapa drogowa eksploatacji i wytyczne dotyczące wpływu polityki
 • Wzmacnianie partnerstwa Konsorcjum poprzez opracowywanie wspólnych wydarzeń i działań.

Strona internetowa projektu: https://www.youween.eu/pl/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl