48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Efektywne  gospodarowanie nawozem i substancjami odżywczymi w rolnictwie
jest korzystne dla środowiska i dla rolnika, a tym samym jest jedynym sposobem
na zapewnienie zrównoważonej produkcji żywności w przyszłości.

logo

SuMaNu (Zrównoważone zarządzanie nawozami i składnikami odżywczymi w celu zmniejszenia utraty składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego) to projekt, którego celem jest analiza i synteza podejść do zrównoważonego zarządzania nawozami zwierzęcymi  i substancjami odżywczymi promowanymi w czterech międzynarodowych projektach. Są to projekty: Baltic Slurry Acidification, Manure Standards,  GreenAgri oraz BONUS PROMISE. W kierunku regionalnego i bardziej holistycznego spojrzenia synteza  rozwiązań projektu SuMaNu  zostanie wykorzystana do sformułowania zaleceń dotyczących ekologicznie i ekonomicznie zrównoważonego zarządzania składnikami nawozowymi.  SuMaNu będzie kierować te informacje na szczeblu krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza do decydentów. Komunikacja skierowana zostanie także   do innych zainteresowanych stron, w szczególności do rolników za pośrednictwem związków zawodowych rolników i służb doradczych. Partnerzy SuMaNu pochodzą z różnych krajów Morza Bałtyckiego, Finlandii, Estonii, Łotwy, Niemiec, Polski  (CDR Brwinów O/Radom), Danii i Szwecji. Jednym z partnerów jest międzyrządowa organizacja HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission. SuMaNu jest finansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Czas trwania projektu od października 2018 do marca 2021 r.

https://balticsumanu.eu

Przetwarzanie odchodów zwierzęcych jako droga do lepszego recyklingu składników odżywczych - Raport platformy SuMaNu - pdf 2.64 MB

ULOTKI - Zrównoważone zarządzanie nawozem zwierzęcym i substancjami odżywczymi w celu ograniczenia utraty składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl