48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

wateragri logo

WYZNACZANIE NOWYCH GRANIC W ZAKRESIE RETENCJI WODY I ODZYSKIWANIA SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH W CELU ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ
- NOWY PROJEKT H2020 „WATERAGRI”

UE
Projekt został sfinansowany ze środków programu badawczo innowacyjnego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 858735

 

Projekt WATERAGRI dotyczy wytyczania nowych granic zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w małych zlewniach rolniczych w celu poprawy, zarówno europejskiej produkcji rolnej, jak i lokalnych ekosystemów. Nasze konsorcjum zobowiązuje się do istotnej poprawy gospodarowania wodą w sektorze rolniczym.

Prof. Miklas Scholz, Koordynator projektu WATERAGRI

 

 

Na czym polega problem?

W Europie problem zarówno ilości, jak i jakości wody w małych zlewniach rolniczych nie został dostatecznie doceniony. Procesy hydrologiczne i interakcje w tym zakresie nie zostały wystarczająco dokładnie przeanalizowane. Problem naturalnej retencji wody na małą skalę nie został właściwie rozwiązany. Podobnie, lokalny wpływ na zmiany klimatu i/lub zmiany lokalnego mikroklimatu nie były analizowane w zintegrowany sposób, z uwzględnieniem  innych wyzwań związanych ze zlewniami na małą skalę. Zapewnienie wystarczających dostaw wody do zrównoważonej produkcji roślinnej może mieć jeszcze większe znaczenie w nadchodzących latach. Jednocześnie, szereg niedostatecznie wykorzystywanych do tej pory nowych technik gospodarowania wodą (tj.: naturalna/ na małą skalę retencja, odzyskiwanie składników nawozowych ze strumieni itp.), po odpowiednim przetestowaniu w systemie gospodarowania, powinno zostać ponownie zastosowanych z korzyścią dla rolników, społeczności lokalnych i środowiska.

O czym jest projekt?

WATERAGRI to nowy projekt badawczo-innowacyjny H2020 o budżecie 7.000.000,00 euro, którego początek realizacji nastąpi w maju 2020 i, który potrwa 4 lata. Celem projektu jest re-introdukcja i utrwalanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie zatrzymywania wody i odzyskiwania składników nawozowych, w celu rozwoju produkcji rolnej, która umożliwi wyżywienie rosnącej populacji ludności oraz sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Projekt dąży do głębszego, bardziej szczegółowego i kompleksowego zrozumienia procesów hydrologicznych kształtujących zasoby wodne w Europie. Aby osiągnąć te ambitne cele, projekt WATERAGRI będzie dalej rozwijać tradycyjne rozwiązania w zakresie odwadniania i nawadniania oraz re-introdukować rozwiązania oparte na zasobach naturalnych, takich jak nowobudowane zintegrowane mokradła, inspirowane biologicznie systemy odwadniające i zrównoważone baseny retencyjne w środowisku rolniczym, co doprowadzi do lepszej retencji wody, jak i odzyskiwania składników nawozowych. Ponadto, w ramach projektu WATERAGRI planuje się dokonanie wśród społeczności rolników konkretnej oceny potrzeb w zakresie retencji wody i odzyskiwania składników nawozowych, jak również opracowanie zestawu niedrogich i łatwych do wdrożenia technologii, przetestowania ich na poziomie pola oraz opracowania solidnych ram biznesowych w celu ich efektywnego wykorzystania przez rolników.

Kto uczestniczy w projekcie?

W skład Konsorcjum WATERAGRI wchodzi 23 partnerów z 12 krajów europejskich, którzy połączyli siły pod przewodnictwem Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Wśród partnerów znajduje się 4 i 3 wiodących na świecie ekspertów w dziedzinie retencji wody i wychwytywania składników nawozowych, pochodzących z wiodących europejskich instytucji i ośrodków zajmujących się badaniem wody i gleby, a także międzynarodowych ekspertów w zakresie angażowania się i komunikacji zainteresowanych stron.

Jakie nowe technologie zostaną opracowane podczas realizacji projektu?

Projekt WATERAGRI opracuje strukturę wspomagania podejmowania decyzji przez społeczności rolników oraz zestaw indywidualnych rozwiązań w zakresie retencji wody i odzyskiwania składników nawozowych.

  • Struktura wspomagania decyzji WATERAGRI obejmuje 6 modeli matematycznych ułatwiających podejmowanie decyzji w realnych sytuacjach, spełniających różne funkcje, takie jak analizy systemów oraz optymalizacja min.: harmonogramu nawodnienia i nawożenia. Struktura będzie uzupełniona przez komponent realnej gry, który umożliwi symulację i kwantyfikację technicznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu na decyzje podejmowane przez rolnika.
  • Rozwiązania w zakresie retencji wody WATERAGRI pozwoli europejskim rolnikom zastosować 8 innowacyjnych i zrównoważonych technologii, w tym; budowanie w gospodarstwach terenów podmokłych, rurociągów teledetekcji, nawadnianie i monitorowanie agrometeorologiczne oraz biowęgiel do zatrzymywania wody.
  • Rozwiązania WATERAGRI dotyczące odzyskiwania składników nawozowych zaoferują również zestaw 5 zaawansowanych technologii opartych na naturze, w tym budowanie w gospodarstwach terenów podmokłych do odzyskiwania składników nawozowych, systemy odwadniające, błony biologiczne, adsorbenty biowęgielowe i mikroprzepływy.

Jaki jest zasięg geograficzny projektu?

Działania w ramach projektu będą obejmowały 10 profesjonalnie opracowanych studiów przypadku skupiających się na określonych regionach biogeograficznych Europy: Strefa Borealna (Finlandia i część Szwecji), Strefa Kontynentalna (Polska i część Szwecji, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Włoch) oraz Strefa Panońska (głównie Węgry). Na terenach tych, ekonomicznie zrównoważone technologie WATERAGRI zostaną przetestowane i wdrożone na glebach o zróżnicowany wykorzystaniu oraz zróżnicowanych rodzajach upraw, od produkcji trawy i pastwisk po rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne (produkcja owoców). Wielkość pola testowego będzie się wahać od 1 ha do 1000 ha.

mapa zasieg

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl