48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

MINERVA: Youth-European Cultural Heritage

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 - sierpień 2020 
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205)
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 6 krajów UE z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Turcji oraz z Włoch

logo minerva1Cele projektu: 

Celem projektu jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem i doradztwem dla młodych ludzi w obszarze zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń transnarodowych. Projekt ma znaczenie w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (a także obchodów w Plovdiv w Bułgarii, które będzie Europejską Stolicą Kultury w Bułgarii w 2019 r.) oraz wartości społecznej i edukacyjnej europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.

Kluczowe działania w ramach projektu: 

 • 24 osób pracujących z młodzieżą i pośredników pracy przedstawi dobre praktyki w Europie związane z zatrudnieniem w dziedzictwie kulturowym.
 • 1 zastaw materiałów szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i agentów zatrudnienia, zawierający innowacyjne narzędzia dla warsztatów zatrudnienia, które będą wykorzystywane podczas projektu i przyszłych działań.
 • Rozwój instrumentów multimedialnych służących jako narzędzia szkoleniowe w edukacji poza formalnej dla zatrudnienia.
 • Rozwój instrumentów multimedialnych w celu promowania przykładów / wyników dobrych praktyk projektu.
 • Rozwój kompetencji 24 multiplikatorów z 6 krajów.
 • Uświadomienie osób pracujących z młodzieżą na temat wysokiego wskaźnika bezrobocia młodzieży w Europie oraz możliwości zatrudnienia w obszarze związanym z dziedzictwem kulturowym.
 • Większy zakres szkoleń i wiedzy dla 800 osób pracujących z młodzieżą, na temat sposobów informowania młodych ludzi o możliwościach zatrudnienia w działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym.
 • Stworzenie sieci na poziomie europejskim w celu wspierania i doradzania młodym ludziom w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturowego i możliwości zatrudnienia.
 • Kampania promująca europejskie dziedzictwo kulturowe wśród osób pracujących z młodzieżą i agencji zatrudnienia.
 • 1 międzynarodowe badanie mające na celu poznanie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.
 • Udział partnerów edukacyjnych na poziomie lokalnym / regionalnym w rozpowszechnianiu koncepcji europejskiego dziedzictwa kulturowego w bieżącej działalności ośrodków młodzieżowych.
 • 1 funkcjonalny portal mający na celu dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i zasobów dla doradztwa młodym ludziom na temat zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.

Strona internetowa projektu:
http://minerva-erasmus.eu

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl