48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

LIAISON
Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie
Powiązanie Aktorów, Instrumentów i Polityk poprzez Sieć

 

Better Rural Innovation:

logo liaison

Linking Actors, Instruments and Policies through Networks - LIAISON

Forma realizacji: projekt
Okres realizacji projektu: maj 2018 – październik 2021
Źródło finansowania: UE – Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 14 partnerów z 14 krajów

Cel projektu:

Wdrażanie polityki UE w zakresie przyśpieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez analizę praktycznych procesów transferu wiedzy i innowacji. Cel projektu zostanie osiągnięty przez analizę procesów wdrażania obecnie realizowanych i już zakończonych projektów innowacyjnych wspieranych w ramach programów UE (H2020, Interreg, działanie Współpraca) i krajowych.

 

 

Działania CDR w ramach projektu:

 • Organizacja, zarządzanie i koordynacja procedur i obowiązków w celu zapewnienia wydajnego postępu w realizacji założonych zadań,
 • Współprojekt założeń koncepcyjnych: przegląd polityk i mechanizmów innowacyjnych w krajach członkowskich UE,
 • Optymalizacja procesów interaktywnych podczas trwania projektu i po jego zakończeniu,
 • Organizacja konkursu na innowacje na obszarach wiejskich w krajach bałtyckich (EU Rural Innovation Contest - EURIC),
 • Dogłębna analiza interaktywnych i innowacyjnych studiów przypadków ujętych w projekcie,
 • Ocena wpływu i optymalizacja polityk i praktyk,
 • Integracja, analiza i konsolidacja wniosków,
 • Praktyka informacyjna, angażowanie, polityka i administracja.

Rezultaty projektu:

 • Przyśpieszenie innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez analizę praktycznych procesów transferu wiedzy i innowacji
 • Prezentacja różnorodności projektów i praktyk poprzez „mapę historii” online z odsłonami z całej Europy oraz wybór 15 praktyków z projektów innowacyjnych, którzy wezmą udział w analizie rezultatów,
 • Gotowe metody praktyczne, protokoły i narzędzia,
 • Innowacyjny System online, gdzie dostępne będą wszystkie dokumenty i narzędzia,
 • Rozwój najlepszych praktyk i sposobów dla projektów H2020 z multi-actor approach

Strona internetowa projektu: www.LIAISON2020.eu

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl