48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

BIOSTRATEG
Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy biostrategjako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu akronim BioHerOd

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2020
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Partnerzy projektu: 14 partnerów z Polski

Cel projektu:
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus).

Działania w ramach projektu:

Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych:

  1. identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów odpornych na herbicydy,
  2. analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase,
  3. biologiczna charakterystyka biotypów odpornych z uwzględnieniem cech umożliwiających ich przeżywalność w agroekosystemie,
  4. analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy odporne,
  5. opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych.

W fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie wyników badań do praktyki rolniczej, a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także opracowanie dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy. Faza 6 realizowana będzie z udziałem Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Internetowy system wspomagania ma ułatwić doradcom i rolnikom szacowanie ryzyka wystąpienia odporności wymienionych 4 chwastów w gospodarstwie, na podstawie struktury zasiewów, zmianowania roślin, występowania chwastów odpornych w poprzednich latach, efektywności ich zwalczania i innych i innych czynników wpływających ujawnionych w trakcie prowadzonych badań. Na podstawie danych będzie można formułować zalecenia co do metod, terminów, zalecanych herbicydów w zwalczaniu chwastów o różnej odporności na herbicydy.

CDR Oddział w Poznaniu planuje dla specjalistów ds. ochrony roślin ODR zorganizowanie przynajmniej 2 spotkań szkoleniowych w 2019 i 2020 roku dla zapoznania się z wynikami projektu, wypracowanymi narzędziami i metodyką ich stosowania w doradztwie rolniczym.

Strona internetowa projektu: https://www.ior.poznan.pl/  

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl