48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

ReMIX
Nowoczesne systemy uprawy w Europie oparte na mieszankach wielogatunkowych

 

Okres realizacji projektu: maj 2017 – maj 2021 indeks
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 13 krajów UE

Cel projektu:
Opracowanie strategii wprowadzenia różnorodności gatunków w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska. Wykorzystanie korzyści płynących z różnorodności gatunkowej w uprawach rolniczych.

 

 

Działania w ramach projektu:
•    Usprawnienie działania łańcuchów rolno-spożywczych.
•    Wykorzystanie mechanizmów oddziaływań między gatunkami w celu zmaksymalizowania skuteczności wykorzystania zasobów.
•    Określenie roli mieszanek gatunkowych w zwalczaniu chorób, szkodników i chwastów.
•    Określenie roli gatunków w poprawianiu świadczenia usług ekosystemowych i rozwijaniu odporności na stres biotyczny.
•    Określenie nowych metody hodowli i fenotypowania, wytworzenie nowego materiału hodowlanego do mieszanek zbożowych.
•    Opracowanie nowych technik, w celu optymalizacji wydajności mieszanek.
•    Opracowanie zestaw narzędzi i materiałów informacyjnych dla rolników i doradców.

Strona internetowa projektu: https://www.remix-intercrops.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/RemixIntercrops/
Twitter: https://twitter.com/remixintercrops

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl