48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

NEFERTITI
Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych
- wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje

 

Czas trwania projektu: 2018 – 2022 logo-SM
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 25 partnerów z 17 krajów UE

Cel projektu:
ustanowienie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy oraz doświadczeń oraz skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.

NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych i zrzesza 45 regionalnych klastrów (ośrodków), w śród nich przedstawiciele doradców, organizacji pozarządowych, przemysłu, edukacji, naukowców i decydentów z 17 krajów UE. Projekt NEFERTITI koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej wynikającej z wymiany wiedzy między rolnikami a doradcami, naukowcami, decydentami w celu pobudzania innowacyjności i poprawy wzajemnego uczenia się oraz łączności sieciowej między podmiotami rolniczymi w całej Europie. Ostatecznie wszystko to przyczynia się do bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

NEFERTITI porusza 10 tematów, które zostały wybrane w oparciu o kluczowe problemy społeczności rolniczych. Obejmują one zrównoważony zakres tematyczny w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie
roli i produkcji ogrodniczej.

Działania w ramach projektu:
•    Opracowywanie planów działania poprzez identyfikowanie potrzeb podmiotów i sieci demonstracyjnych.
•    Wspieranie i ułatwianie cyklu działań demonstracyjnych oraz uczenia się w trybie peer-to-peer.
•    Stworzenie internetowej platformy zawierającej kompedium wiedzy.
•    Wspieranie procesu zdobywania wiedzy.
•    Usprawnienie dialogu politycznego i tworzenie sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju.
•    Promowanie efektywnego wykorzystania działań demonstracyjnych i sieciowych.


Twitter: https://twitter.com/NEFERTITI_EU

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl