48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Lider Konsorcjum wraz 14 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą – Partnerzy Konsorcjum, realizują operację pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem szczegółowym jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów.

Przedmiotem realizacji operacji jest organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów, wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Liczba uczestników szkoleń ogółem wynosi 12 800 osób.

Czas trwania operacji: kwiecień 2022 – marzec 2024

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl