48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Sekretarz stanu Lech Kołakowski uczestniczył w odbywających się w dniach 19–21 sierpnia 2022 r. XXIX Krajowych Dniach Ziemniaka oraz towarzyszącym im Międzynarodowych Targach Potato Poland 2022.

Wydarzenie to dotyczyło szczególnie istotnej dla polskiego rolnictwa branży, o wieloletniej tradycji. Produkcja ziemniaka w Polsce ma stale istotny udział w strukturze zasiewów, a profesjonalizm produkcji gwarantuje nie tylko zaspokojenie potrzeb krajowego rynku, ale i stwarza istotny potencjał eksportowy.

Nieprzypadkowo miejscem Konferencji było Zamarte – siedziba Hodowli Ziemniaka o ponad 70-letniej tradycji, której właścicielem jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie Konferencji omawiane były najważniejsze dla branży tematy, dotyczące hodowli odmianowej, produkcji i przetwórstwa ziemniaka.

Wiceminister Lech Kołakowski informował o działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukierunkowanych na wsparcie i rozwój tej ważnej dla polskiej gospodarki gałęzi produkcji rolnej.

W konferencji i targach udział wzięli, obok przedstawicieli krajowych hodowców i producentów ziemniaka, także liczni goście zagraniczni.

Konferencja była nie tyko doskonałą okazją dla dalszej konsolidacji branży, wymiany myśli i doświadczeń, czy nawiązania kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim do promocji na szerokim forum międzynarodowym krajowej hodowli odmianowej i produkcji ziemniaka. Jest to tym bardziej ważne, że w roku bieżącym staraniem polskiej administracji zniesiona została część dodatkowych wymagań obowiązujących do tej pory przy wysyłce polskich ziemniaków na rynek innych państw unijnych.

Możliwe to było dzięki zmniejszeniu stopnia porażenia upraw przez najgroźniejszą chorobę kwarantannową – bakteriozę pierścieniową ziemniaka, w czym dużą rolę odegrali sami producenci, podnoszący nieustannie standardy fitosanitarne produkcji. Tym samym międzynarodowe kontakty handlowe zawiązane podczas targów będą podstawą dla ekspansji na rynki zagraniczne.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl