48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dziale „Usługi i informacje”, zakładce „BHP w rolnictwie” została zamieszczona publikacja pt. „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych”.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bhp-w-rolnictwie

Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych został opracowany w celu pogłębienia i usystematyzowania ich wiedzy, a także umiejętności w tym zakresie. W poradniku zostały przedstawione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie zarówno do pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy jak i pomocników rolnika, świadczących pomoc na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, będącej odmianą umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo w zakładce „BHP w rolnictwie” będą publikowane opracowania oraz informacje o prowadzonych konkursach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl