48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Problematyce i rozwojowi rolnictwa ekologicznego poświęcona była dwudniowa konferencja jaka odbyła się w dniach 23-24 września w Poznaniu. Rozdano nagrody w trzech ogólnopolskich konkursach, w tym po raz piętnasty, dla najlepszego gospodarstwa ekologicznego 2022 roku.

Konferencję otworzył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Wskazał, że spotkanie odbywa się w obchodzonym po raz pierwszy w krajach Unii Europejskiej Dniu Rolnictwa Ekologicznego ustanowionego w wyniku wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Inicjatywa ta wynika z planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku.

W kolejnych wystąpieniach poinformowano o aktualnym stanie prawnym w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz o działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce i UE. W sukurs przychodzi tu nowa „Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 roku o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej”. Ustawa wprowadza uproszczenia i zdejmuje z rolników ciężar nadmiernej biurokracji. Szansą dla rozwoju polskiej produkcji żywności ekologicznej jest również wsparcie jakie oferuje krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej” zgodnie podkreślali chęć rozwoju ekologicznego sposobu gospodarowania oraz potrzebę wsparcia nowych inicjatyw. Podkreślono również rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty ekologiczne. W trakcie panelu poruszone zostało także zagadnienie zrzeszania się rolników w grupy producenckie i spółdzielnie.

Jako element wsparcia przedstawiono możliwości cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa ekologicznego. O planach działań w tej dziedzinie opowiedział zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jacek Paziewski. Przedstawiciele radomskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie omówili założenia powstającej tam autorskiej aplikacji „Cyfrowy Asystent Rolnika Ekologicznego”.

Rozstrzygnięcie ogólnopolskich konkursów ekologicznych

Wręczono nagrody laureatom trzech ogólnopolskich konkursów ekologicznych. Głównym celem konkursów jest promocja dobrych praktyk, promocja dobrych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych. Zadaniem doradztwa na rzecz rolnictwa ekologicznego jest upowszechnianie wiedzy oraz wdrażanie najlepszych rozwiązań w ochronie środowiska i klimatu oraz promowanie zdrowej i zrównoważonej diety.

Ogólnopolski konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
W XV edycji konkursu i tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego w Polsce w 2022 roku przyznano Robertowi Janowskiemu, właścicielowi gospodarstwa „Pod kasztanem” z Ludwinowa w województwie lubelskim. Kolejne miejsca to „Eko Elita” Jim Bartosiewicz z Jaworów w województwie pomorskim i Robert Michałkiewicz ze Zgniłobłotów w województwie kujawsko-pomorskim. Wyróżnieniem uhonorowano Alicję Niemczyk, właścicielkę gospodarstwa „Kozia Kraina” z Adamowa w województwie śląskim. Zwycięzca konkursu, Robert Janowski, będzie reprezentował Polskę w konkursie europejskim.

Ogólnopolski konkurs „Najlepszy Przetwórca Ekologiczny”
Po raz pierwszy wręczono nagrody dla najlepszych przetwórców ekologicznych. Główny laur otrzymała firma „DARY NATURY” Mirosława Angielczyka z województwa podlaskiego. Drugie miejsce przypadło „Wytwórni Makaronu BIO” Aleksandry Babalskiej z województwa kujawsko-pomorskiego. Trzecie dla właścicieli firmy Ewa Smuk Stratenwerth Geissen-Peter z województwa mazowieckiego.

Ogólnopolski konkurs „Najlepszy Doradca Ekologiczny”
W trzeciej edycji konkursu na najlepszego doradcę ekologicznego przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Pierwszą otrzymała Anna Szafranek z województwa wielkopolskiego. Drugą i trzecią kolejno: Agnieszka Dobosz-Idzik z województwa kujawsko-pomorskiego i Edyta Mirkiewicz z podkarpackiego. Wyróżnienia dla Magdaleny Walasek z województwa świętokrzyskiego i Marii Miłoszewicz-Cichockiej z pomorskiego.

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody pieniężne

Drugiego dnia spotkania zaprezentowano wybrane projekty ekologiczne realizowane przez grupy operacyjne w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz możliwości wykorzystania dronów w rolnictwie.

– Uprawy ekologiczne w Polsce zajmują obecnie trzy procent dostępnego areału. Mamy ambitny program aby w najbliższych latach ten stan rzeczy podwoić – powiedział w podsumowaniu konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski.

Konferencję zorganizował radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu jako jedną z imprez towarzyszących Targom „Smaki regionów”.

Konferencję przeprowadzono w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl