48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Jaka przyszłość czeka rolnictwo ekologiczne w Polsce? Czy nowa strategia „Od pola do stołu” zakładająca wzrost udziału rolnictwa ekologicznego o 25% do roku 2030 ma szansę powodzenia w Polsce? Jakie mamy wąskie gardła i wyzwania związane z rozwojem produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

W dniach 25-26 listopada 2021 roku odbyła się konferencja „Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Została ona zorganizowana w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID 19 konferencja odbyła się w formie hybrydowej tj. stacjonarnie oraz webinarium. W jej trakcie poruszone zostały zagadnienia aktualnych i przyszłych zmian w polityce rolnej wpływających na proces produkcji, kontroli i sprzedaży produktów ekologicznych. Podczas konferencji również zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk w gospodarstwach rolnych oraz możliwości rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób, w tym przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolnicy, uczniowie i nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy administracji rządowej.

Konferencję otworzyli: Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz Ireneusz Drozdowski– dyrektor CDR w Brwinowie. W mowach wstępnych podkreślili znaczenie rolnictwa ekologicznego z punktu widzenia realizacji polityki rolnej UE, ale także z punktu widzenia polskich rolników i konsumentów.

Pierwszą prelekcję podczas konferencji wygłosił Bartosz Pytlak, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego, Departament Systemów Jakości MRiRW. Przedstawił aktualne i planowane działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Następnie prowadzący konferencję Dariusz Pomykała, kierownik działu ekologicznego w CDR,  Paweł Kosowski CDR O/ Radom, Maciej Zacharczuk WODR Poznań i dr Grzegorz Gryziak IHAR Radzików omówili nowe cyfrowe rozwiązania możliwe do zastosowania w rolnictwie ekologicznym tj. projekty: „Cyfrowy asystent rolnika ekologicznego”, „AGROBANK” i „ eDWIN”.

Pani Małgorzata Waszewska - Dyrektor Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych GIJHARS przedstawiła planowane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego, w tym bardzo istotny nowy proces rejestracji podmiotów profesjonalnych. .

Podczas konferencji zorganizowany został panel dyskusyjny „Rolnictwo ekologiczne możliwości rozwoju”, który poprowadził pan Maciej Bartoń ze stowarzyszenia Polska Ekologia. Uczestnikami panelu byli rolnicy-laureaci nagród krajowych, doradca i przedstawiciele nauki. Zostały poruszone ważne zagadnienia związane z rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce tj. możliwości zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych w odniesieniu do założeni strategii „od pola do stołu”, działania, jakie należy podjąć by zwiększyć zainteresowanie produkcją ekologiczną oraz poprawić efektywność produkcyjną w gospodarstwach ekologicznych, potrzeby wprowadzenia nowych form wsparcia rolnictwa ekologicznego czy wreszcie bariery i możliwości lepszej organizacji przetwórstwa produktów ekologicznych oraz rozwoju rynku. Profesor Krzysztof Jończyk z IUNG PIB w Puławach przedstawił wstępne obliczenia możliwości zwiększenia produkcji rolniczej: według algorytmów wariantu optymistycznego możliwe jest osiągnięcie 13 procentowego udziału, według wariantu realistycznego około 6% (obecnie mamy blisko 3,4% udziału). Paneliści podkreślali konieczność kształcenia w tej dziedzinie rolników i ich następców. W trakcie panelu został także zaprezentowany film o laureatach XIV edycji konkursu: „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2021 roku”, przedstawiający ich gospodarstwa i drogi dojścia do sukcesu w produkcji ekologicznej.

W drugim dniu konferencji dr hab. Sylwia Żakowska- Biemans, profesor SGGW omówiła kanały sprzedaży produktów ekologicznych i wyniki badań nad zachowaniem konsumentów produktów ekologicznych, a pani Bożena Krześniak z CDR Brwinów upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych poprzez rozwój sieci gospodarstw ekologicznych. Uczestnicy konferencji zadawali pytania na żywo i na czacie prelegentom na czacie.

Następnie uczestnicy konferencji udali się do gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród dla laureatów trzech konkursów:

  1. Konkursu „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne". Podczas imprezy już po raz czternasty nagrodzeni zostali rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach upowszechniają ekologiczne metody produkcji rolnej, a także propagują innowacyjne i pro środowiskowe rozwiązania.
  2. Konkursu „Najlepszy doradca ekologiczny”, w którym nagrodzeni zostali najlepsi doradcy specjalizujący się w propagowaniu zasad i idei rolnictwa ekologicznego.
  3. Konkursu „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”, w którym nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie z rolniczych szkół ponadpodstawowych, którzy wzięli udział w konkursie na etapie krajowym.

Nagrody w postaci pucharów i dyplomów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne w formie czeków ufundowanych przez CDR w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wręczyli laureatom: Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik oraz dyrektor CDR w Brwinowie Ireneusz Drozdowski.

Dziękujemy za aktywny udział w konferencji.

Nagranie z transmisji konferencji można zobaczyć tu: 25.11.2021, 26.11.2021, ceremonia wręczenia nagród

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl