48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

ekologia

Rolnictwo ekologiczne - aktualności

 

Patryk Klimas, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu (śląskie) został zwycięzcą tegorocznej edycji „Testu wiedzy o rolnictwie ekologicznym”. Konkurs przeznaczony dla młodzieży szkół średnich, którego pomysłodawcą jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przeprowadzono po raz drugi.

Do zmagań finałowych, jakie odbyły się w Warszawie, przystąpiło 39 uczestników – zwycięzców eliminacji przeprowadzonych w szkołach na terenie całego kraju. Uczestniczyło w nich 690 osób.

— Poziom wiedzy uczestników oceniam jako bardzo wysoki. Zakres tematyczny pytań obejmował szerokie spektrum wiedzy. Począwszy od wiedzy ogólnej, poprzez technologię upraw, kończąc na znajomości uregulowań prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego — powiedział jeden z autorów pytań konkursowych, Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Dwaj uczestnicy ostatecznej rozgrywki zdobyli po 43 punkty z 50 możliwych. Dla wyłonienia głównego triumfatora konieczna była dogrywka.

Ostatecznie jury przyznało nagrody pieniężne czterem laureatom:

1 miejsce — Patryk Klimas, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu (woj. śląskie)
2 miejsce — Jakub Bednarczyk, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu (woj. małopolskie)
3 miejsce — Jakub Smutek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu (woj. lubelskie)

Wyróżnienie — Martyna Mendak, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach (woj. podlaskie)

Celem konkursu jest zachęta i upowszechnianie wiedzy o rolnictwie ekologicznym wśród młodzieży.
— Ekologia może być obecnie sposobem i filozofią na życie — podkreślił w wystąpieniu skierowanym do uczestników Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

Konferencję przeprowadzono w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na konferencję stacjonarną pn.: "Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym", która odbędzie się w terminie 29-30 listopada 2022 r. w Warszawie.

Podczas konferencji odbędzie się krajowy etap konkursu pn. „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” oraz jego podsumowanie z udziałem Sekretarza Stanu MRiRW- Rafałem Romanowskim. Zostanie omówiony temat edukacji w zakresie rolnictwa ekologicznego na poziomie wyższych uczelni. przyszłości rolnictwa ekologicznego oraz możliwości rozwoju uczniów w szkołach wyższych. Podczas drugiego dnia konferencji zostaną omówione „Walory produktów ekologicznych oraz możliwości ich sprzedaży”. Ostatnia prelekcja będzie dotyczyła „Działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce” oraz obszarów współpracy CDR ze szkołami rolniczymi.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy uczniów oraz nauczycieli szkół rolniczych, rolników, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, przedsiębiorców, administrację rządowa i samorządową.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wyżywienie i nocleg zapewnia Organizator. Dojazd w zakresie uczestników konferencji.

Rekrutacja prowadzona będzie do 23.11.2022 r.

Rejestracja na konferencję - Link do rejestracji

Konferencja organizowana jest w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt w sprawie rekrutacji i organizacji:
Martyna Wójcicka: tel. 48 365 69 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opieka techniczna:
Marta Kwiatkowska: tel. 48 365 69 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Problematyce i rozwojowi rolnictwa ekologicznego poświęcona była dwudniowa konferencja jaka odbyła się w dniach 23-24 września w Poznaniu. Rozdano nagrody w trzech ogólnopolskich konkursach, w tym po raz piętnasty, dla najlepszego gospodarstwa ekologicznego 2022 roku.

Konferencję otworzył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Wskazał, że spotkanie odbywa się w obchodzonym po raz pierwszy w krajach Unii Europejskiej Dniu Rolnictwa Ekologicznego ustanowionego w wyniku wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Inicjatywa ta wynika z planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku.

Polskie Forum Żywności Ekologicznej 2022 – kolejna edycja debaty przedsiębiorców i ekspertów rynku eko.

Polskie Forum Żywności Ekologicznej to wydarzenie organizowane podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej.

Tegoroczna, czwarta edycja, portwa od 6 do 8 października i - jak w poprzednich latach - będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze certyfikowanego rolnictwa ekologicznego, a także szansą na dotarcie do interesariuszy tej branży – ekspertów, decydentów instytucjonalnych czy dziennikarzy. Sami producenci żywności eko będą mogli dzielić się pomysłami, ale także problamami dotyczącymi produkcji bio oraz nawiązywać nowe współprace.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NAJLEPSZY PRZETWÓRCA EKOLOGICZNY”.

W celu dokonania zgłoszenia przetwórni ekologicznej do konkursu „Najlepszy Przetwórca Ekologiczny” w 2022 r., należy pobrać na dysk formularz zgłoszeniowy (dokument do pobrania zamieszczono poniżej). Formularz w formacie „pdf” należy wypełnić komputerowo i wydrukować. Następnie we wszystkich stosownych miejscach należy złożyć podpisy i „skan” całości dokumentu przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w III edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”

Do pobrania:

Regulamin (pdf, 651KB)

Załączniki do regulaminu (docx, 46KB)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,  Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego - zapraszają rolników ekologicznych do udziału w: XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2022 ROKU.

Do pobrania:

Regulamin konkursu 2022 (pdf, 1,08MB)

Załączniki do regulaminu (doc, 1,8MB)

test

WAŻNE: Wydłużony został termin składania kart zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie do 22 sierpnia 2022 roku

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych do udziału w II edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Dokumenty obowiązujące w 2022r. przy realizacji pakietów przyrodniczych w ramach PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w wyniku pogłębionej analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze produkcji ekologicznej ustalono, iż minister właściwy do spraw rolnictwa może wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa przewidzianego w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Do pobrania:

Informacja MRiRW (pdf, 128KB)

Wniosek (docx, 24KB)

W dniach 7 – 8 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja on-line pt. . „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW w roku 2021”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jaka przyszłość czeka rolnictwo ekologiczne w Polsce? Czy nowa strategia „Od pola do stołu” zakładająca wzrost udziału rolnictwa ekologicznego o 25% do roku 2030 ma szansę powodzenia w Polsce? Jakie mamy wąskie gardła i wyzwania związane z rozwojem produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

W dniach 25-26 listopada 2021 roku odbyła się konferencja „Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych do udziału w II edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w III edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”

 

Do pobrania:

Regulamin (pdf, 651KB)

Załączniki do regulaminu (docx, 46KB)

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,  Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego - zapraszają rolników ekologicznych do udziału w: XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2022 ROKU.

Do pobrania:

Regulamin konkursu 2022 (pdf, 1,08MB)

Załączniki do regulaminu (doc, 1,8MB)

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl