48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Kończy się okres przejściowy na dostosowanie gospodarstw odnośnie posiadania odpowiednich miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych i płynnych.

Dotyczy to podmiotów prowadzących produkcję zwierzęcą na poziomie większym niż 210 DJP średniorocznie oraz gospodarstw prowadzących produkcję wymagającą pozwoleń zintegrowanych tzn. chów lub hodowla drobiu powyżej 40000 stanowisk, chów lub hodowlę świń pow. 30 kg w obsadzie powyżej 2000 stanowisk lub powyżej 750 stanowisk dla macior.

Od 1 stycznia 2022 roku podmioty te zobowiązane są do posiadania szczelnych obiektów do gromadzenia obornika przez okres co najmniej 5 miesięcy, natomiast zbiorników o szczelnych ścianach i dnie na płynne nawozy naturalne przez okres 6 miesięcy.

Gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w ilości równej lub do 210 DJP średniorocznie mają obowiązek posiadania takich obiektów do przechowywania nawozów naturalnych od 1 stycznia 2025 roku.

Do tych terminów obowiązują wymagania dotyczące zbiorników na nawozy płynne w wielkości 4 miesięcznej ich produkcji.

Według obowiązujących wymogów można przechowywać przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia składowania obornik w pryzmie bezpośrednio na gruncie. Miejsce takie lokalizuje się: - poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3 proc., w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. - lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika. - obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.

Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl