48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w ramach prowadzonych działań związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin został przygotowany Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Przedmiotowy materiał może stanowić jedną z form informowania oraz upowszechniania wśród profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (rolników) zasad bezpiecznego stosowania tych preparatów, w tym w kontekście ochrony owadów zapylających. pobierz publikację

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że realizując cele Krajowego planu działania, w ramach działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej, materiały niezbędne dla ograniczenia ryzyka w trakcie prowadzenia zabiegów ochrony roślin, w tym między innymi przedmiotowe materiały oraz inne narzędzia do bezpiecznego planowania i wykonywania zabiegów, są udostępniane w specjalnym serwisie internetowym pn. Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl). W serwisie tym jest wyodrębniony blok tematyczny przeznaczony ochronie owadów zapylających.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl