48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 10–12 lutego 2021 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Tegoroczna Sesja była poświęcona przede wszystkim praktycznym aspektom wdrożenia strategii unijnych: „Strategii na rzecz bioróżnorodności” oraz „Od pola do stołu”. Po raz pierwszy Sesja była w całości zrealizowania online.

Patronat honorowy nad Konferencją Ochrony Roślin objęły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin, Wielkopolska Izba Rolnicza. Sponsorami wydarzenia zostali: Punkt Kontaktowy EFSA przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Agromix, Syngenta, Corteva Agriscience, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR oraz Polska Izba Nasienna. Natomiast patronaty medialne objęli: „Farmer” i Farmer.pl – jako główni patroni medialni – oraz TVP3 Poznań, Radio Poznań, „Agro Profil” i portal Wiadomości Rolnicze Polska.

Hasło wiodące tegorocznej Konferencji Ochrony Roślin brzmiało: „Nowe strategie ochrony roślin” i było związane bezpośrednio z tematyką poruszaną w dwóch strategiach: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”.

10 lutego, podczas otwarcia konferencji, wystąpili: Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR – PIB, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w MRiRW, Giuseppe Stancanelli, przedstawiciel EFSA Parma oraz Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. W drugiej części dnia swoje prelekcje wygłosili ponadto: Michał Rzytki, Dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW, Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW, Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor, GIORiN Warszawa, Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, GIS Warszawa.

Zaprezentowano także serię jubileuszowych znaczków pocztowych wydanych przez Pocztę Polską z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin, przekazano informację o odznaczeniach państwowych i resortowych przyznanych osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju polskiego rolnictwa. Z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB uczestnicy wysłuchali także wykładu przybliżającego historię Instytutu oraz jego wkład w rozwój polskiego rolnictwa oraz w upowszechnianie dokonań naukowych w praktyce rolniczej. Tego dnia odbyły się także dwa panele dyskusyjne: Panel PIORiN „Innowacje w urzędowej kontroli dla rozwoju rolnictwa i sektora rolno-spożywczego” oraz panel „Metody biologiczne”. Obrady 11 lutego zapoczątkowała sesja posterowa – 80 interesujących posterów zostało zaprezentowanych w całości online.

Następnie rozpoczął się cykl wykładów, które obejmowały m.in. takie tematy, jak: „Wybrane zagadnienia Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016‒2020”, Herbologia, Fitopatologia, Entomologia. Odbyły się także dwa fora dyskusyjne: Forum Nauka ‒ Doradztwo ‒ Praktyka „Wspomaganie decyzji w ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych“ oraz Forum Ekologia „Strategie KE a ochrona roślin w produkcji ekologicznej“.

Piątek, 12 lutego, był dniem poświęconym referatom. W programie znalazły się: Forum Adiuwantów „Adiuwanty drogą do redukcji chemii w ochronie roślin” oraz Forum Nasienne „Hodowla i wykorzystanie odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne”, które zakończyły się ciekawą, burzliwą dyskusją. Ostatnim punktem programu tegorocznej Konferencji Ochrony Roślin było podsumowanie wydarzenia, które zaprezentował prof. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB. W wydarzeniu, które po raz pierwszy było realizowane zdalnie, za pośrednictwem platformy PINE, wzięło udział ponad 560 uczestników.

Otwarcie Konferencji, jej podsumowanie oraz część obrad były także transmitowane live w formule otwartej (na Facebooku i w YouTube). Łącznie streamy dotarły do prawie 19 000 odbiorców, a wszystkie wydarzenia związane z konferencją realizowane w social mediach miały łączny zasięg prawie 39 000. Podsumowując jubileuszową Konferencję Ochrony Roślin – 61. Sesję Naukową IOR - PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne wystąpienia i konstruktywne dyskusje. Podkreślił, że ogromnym wyzwaniem organizacyjnym była realizacja Sesji w formule online. – Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wdrożenia nowych rozwiązań i do organizacji konferencji online.

Okazuje się, że świat nauki jest gotowy na tego rodzaju spotkania i chętnie bierze udział także w dysputach zdalnych. Dlatego w przyszłorocznej edycji rozważymy formę mieszaną. Mamy bowiem nadzieję, że epidemia się skończy i będziemy znów mogli się spotkać na wykładach, ale i podczas rozmów kuluarowych, na 62. Sesji Naukowej IOR – PIB, na którą zapraszam w dniach 16-18 lutego 2022 roku – podsumował prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl