48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Integrowana ochrona roślin - aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją wydaną przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. „Poradnik ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym". Książka odpowiada na wiele ważnych pytań m.in. Jakie metody ochrony są dozwolone w uprawach ekologicznych? Które środki ochrony roślin wolno stosować? Jakie są ekologiczne rozwiązania problemów najczęściej występujących w uprawach roślin: warzywniczych, rolniczych, ozdobnych, sadowniczych, zielarskich oraz w uprawach leśnych? Jak chronić ekologiczne uprawy najpopularniejszych roślin uprawnych: buraka cukrowego, ziemniaka, kukurydzy i rzepaku?

Autorzy opracowania – prof. dr hab. Jolanta Kowalska, mgr Joanna Łukaszyk (IOR – PIB) oraz dr hab. Józef Tyburski, prof. UAM zamieścili w nim wiele praktycznych informacji na temat zasad skutecznej ochrony przed agrofagami w produkcji ekologicznej oraz omówili najważniejsze zagadnienia prawne związane z tego typu uprawami. „Poradnik ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym" jest pozycją obowiązkową dla osób prowadzących uprawy ekologiczne, ale również dla praktyków zajmujących się zrównoważoną produkcją.

Dodatkowe informację dostępne pod linkiem:

https://www.ior.poznan.pl/2178,poradnik-ochrony-roslin-w-rolnictwie-ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w ramach prowadzonych działań związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin został przygotowany Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Przedmiotowy materiał może stanowić jedną z form informowania oraz upowszechniania wśród profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (rolników) zasad bezpiecznego stosowania tych preparatów, w tym w kontekście ochrony owadów zapylających. pobierz publikację

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że realizując cele Krajowego planu działania, w ramach działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej, materiały niezbędne dla ograniczenia ryzyka w trakcie prowadzenia zabiegów ochrony roślin, w tym między innymi przedmiotowe materiały oraz inne narzędzia do bezpiecznego planowania i wykonywania zabiegów, są udostępniane w specjalnym serwisie internetowym pn. Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl). W serwisie tym jest wyodrębniony blok tematyczny przeznaczony ochronie owadów zapylających.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie zarejestrowane, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środki ochrony roślin nie mogą być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa.

Jednocześnie Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów w innych uprawach w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów.

W dniach 10–12 lutego 2021 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Tegoroczna Sesja była poświęcona przede wszystkim praktycznym aspektom wdrożenia strategii unijnych: „Strategii na rzecz bioróżnorodności” oraz „Od pola do stołu”. Po raz pierwszy Sesja była w całości zrealizowania online.

Patronat honorowy nad Konferencją Ochrony Roślin objęły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin, Wielkopolska Izba Rolnicza. Sponsorami wydarzenia zostali: Punkt Kontaktowy EFSA przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Agromix, Syngenta, Corteva Agriscience, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR oraz Polska Izba Nasienna. Natomiast patronaty medialne objęli: „Farmer” i Farmer.pl – jako główni patroni medialni – oraz TVP3 Poznań, Radio Poznań, „Agro Profil” i portal Wiadomości Rolnicze Polska.

15 czerwca 2021 r. Grupa oceniająca ds. glifosatu, z ang. Assessment Group on Glyphosate (AGG) złożyła projekt sprawozdania procesu oceny odnawiania glifosatu. Najważniejsze wnioski z niego płynące przemawiają na korzyść tej substancji. Walka o glifosat ponownie nabiera medialnego rozgłosu. Ponownie ważą się dalsze losy tej substancji czynnej w Unii Europejskiej. Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r. W związku z tym już w 2019 roku rozpoczął się proces ponownej oceny tej substancji czynnej. Ma on nieco inny charakter niż w pozostałych przypadkach.

Zdrowa gleba to podstawowy warunek zrównoważonego gospodarowania na obszarach wiejskich w tym produkcji zdrowej żywności. Utrzymanie lub przywrócenie jak najlepszego stanu gleby to zadanie w którym podstawową rolę odgrywa rolnik. Możliwość skorzystania z fachowej pomocy doradców rolniczych to bardzo ważne wsparcie w realizacji ww. działań.

W Best4Soil międzynarodowy zespół specjalistów zebrał gotowe do praktyki informacje o 32 nicieniach pasożytujących na roślinach i 135 patogenach przenoszonych przez glebę. Uwzględniają one status żywiciela, rozmnażanie i potencjalne szkody, jakie wyrządzają uprawom.

Wszystkie te unikalne informacje dostępne są w 2 bazach danych i narzędziu wspomagania decyzji pod adresem: www.best4soil.eu/database oraz www.best4soil.eu/

W związku ze zgłaszanymi kolejnymi wątpliwościami dotyczącymi organizacji w trakcie trwania pandemii COVID-19 szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniżej następujące wyjaśnienia.

Przepisy art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawieszają niektóre z obowiązków ciążących na rolnikach i przedsiębiorcach działających w obszarze rolnictwa. Przyjęte rozwiązania wprowadzają na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów odstępstwa od pewnych obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin dotyczących m.in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Narzędzie to umożliwia wielokryterialne wyszukiwanie środków ochrony roślin. Zaprojektowane zostało ono przede wszystkim z myślą o znajdowaniu preparatów zarejestrowanych w konkretnych uprawach do zwalczania określonych organizmów szkodliwych. Kryteria wyszukiwania obejmują również nazwę substancji czynnej, rodzaj środka oraz możliwość zastosowania w uprawach małoobszarowych.

Informacje dotyczące poszczególnych środków ochrony roślin, które nie są widoczne w wynikach wyszukiwania, np. termin ważności zezwolenia, dostępne są w rejestrze środków ochrony roślin.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl