48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

IOR

Aktualności

Integrowana ochrona roślin rolniczych oraz warsztaty - Monitorowanie agrofagów

Bezorkowy system uprawy w ramach integrowanej ochrony roślin - relacja ze szkolenia

Spotkanie grupy roboczej ds. wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin

Proponowane podstawowe wyposażenie stanowisk pracy doradców do spraw Integrowanej Ochrony Roślin

Spotkanie grupy roboczej i koordynatorów ds. wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin

Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych do zastosowania w produkcji roślinnej

Spotkanie koordynatorów wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin

Możliwości uprawy ziemniaka w systemie integrowanej ochrony roślin

Ogólnokrajowa kampania informacyjna "Racjonalna gospodarka nawozami"

Szkolenie „Możliwości uprawy ziemniaka w systemie integrowanej ochrony i produkcji”.

Parametry stacji agrometeorologicznych

Zaproszenie na szkolenie

Innowacyjne rozwiązania w produkcji borówek

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Integrowana Ochrona Roślin - przydatne linki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ochrona roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

IOR Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawcz w Puławach

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin

 

 WYDAWNICTWA (PUBLIKACJE) Z IOR

Metodyka prowadzenia obserwacji występowania muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii Matsumura) w Polsce

Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie rzepaku

Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie roślin okopowych

Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie zbóż i kukurydzy

Progi szkodliwości agrofagów

Integrowana ochrona buraka cukrowego przed zachwaszczaniem

Integrowana ochrona grochu

Integrowana ochrona kukurydzy

Integrowana ochrona pszenicy ozimej

Zwalczanie chorób i szkodników w buraku cukrowym

Zasady integrowanej ochrony roślin. Możliwość wdrażania systemu w produkcji ziemniaka

Praktyczne wykorzystanie wyników badań z zakresu integrowanej ochrony w sadownictwie

Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Poradnik praktyczny - zasady ogólne

Integrowana ochrona roślin w zarysie

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl