48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Zmiana przepisów IRZ i zgłoszenia zwierząt przez Interne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 12 lutego 2021 r. zmienia się wysokość opłat za wydawanie paszportów bydła lub jego duplikatu. Opłaty będą wynosić: Za wydanie paszportu bydła – 1 zł Za wydanie duplikatu paszportu bydła – 2 zł

Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia MRiRW z dn. 27 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189).

Od 1 stycznia 2021 r. zmienił się także sposób składania zgłoszeń przemieszczeń zwierząt w formie papierowej. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

ARiMR zachęca do korzystania z Portalu IRZplus, która umożliwia dokonywanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzanych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Posiadacze zwierząt szybko i wygodnie wypełnią obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP). Składanie tylko elektronicznych zgłoszeń poprzez Portal IRZplus zwalnia z prowadzenia „papierowej” Księgi Rejestracji Zwierząt. Posiadacz zwierząt może nadać także uprawnienia do aplikacji osobie, której zezwala na składanie do ARiMR zgłoszeń/wniosków IRZ w jego imieniu. Udogodnieniem dla użytkowników jest funkcjonalność propozycji zgłoszeń. Portal IRZplus proponuje wypełniony formularz zgłoszenia, gdy druga strona transakcji złoży elektronicznie zgłoszenie komplementarne (potwierdzające transakcję).

Ponadto Portal IRZplus jest nieprzerwanie doskonalony. Uwagi zgłaszane przez samych użytkowników są analizowane w procesie modyfikacji aplikacji, dzięki temu wprowadzane nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw potrzebom posiadaczy zwierząt.

Informacje dotyczące paszportów bydła, obowiązujących formularzy zgłoszeń, jak również zasady dostępu oraz zakresu funkcjonalnego Portalu IRZplus zostały udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl