48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Dobrostan zwierząt - aktualności

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza rolników, hodowców bydła, przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządowych i doradczych oraz innych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła do udziału w IV Konferencji hodowców bydła mięsnego pt.: „INNOWACJE W CHOWIE I HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE”.

Celem wydarzenia będzie podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji technologicznych w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym zakresie. Porównanie rozwoju polskiej hodowli z produkcją światową. Wizytacja w dwóch gospodarstwach hodowlanych realizowana podczas drugiego dnia konferencji pozwoli na konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką.

W programie:

  • 25 sierpnia 2021 r. - Konferencja w Hotelu TEXICANA w Kalsku
  • 26 sierpnia 2021 r. - Wizytacja w Gospodarstwie Rolnym Długie Stare Sp. z o.o. oraz Gospodarstwie Rolnym HZZ Osowa Sień Sp. z o.o.

Zgłoszenia należy składać osobiście, pośrednio przez doradców terenowych LODR bądź w formie skanu na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.08.2021r.

Link do wydarzenia

Mając na względzie nadal występujące ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w zasadach wypełniania wniosków o przyznanie płatności, DO DNIA 17 CZERWCA 2021 R. wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności, w tym również płatności dobrostanowych.

W związku z powyższym, zasadne jest aby doradcy rolniczy poinformowali rolników realizujących wariant dotyczący wypasu krów mlecznych lub wariant dotyczący owiec o konieczności złożenia wniosków w terminie, który nie utrudni im realizacji wymogu zapewnienia co najmniej 120 DNI WYPASU (lub dostępu do wybiegu).

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Więcej informacji na stronie MRiRW

Zmiana przepisów IRZ i zgłoszenia zwierząt przez Interne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 12 lutego 2021 r. zmienia się wysokość opłat za wydawanie paszportów bydła lub jego duplikatu. Opłaty będą wynosić: Za wydanie paszportu bydła – 1 zł Za wydanie duplikatu paszportu bydła – 2 zł

Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia MRiRW z dn. 27 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że kolczyki z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi loch posiadacz loch nabywa bezpośrednio u dostawcy znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez ARiMR (art. 21 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U. z 2020 r., poz. 2001).

Aktualna lista dostawców kolczyków i ich duplikatów wraz z cennikami jest wywieszona w każdym Biurze Powiatowym ARiMR oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl ) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt" (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html ). Przy każdym dostawcy kolczyków z prawej strony jest wskazany zakres na jaki dany dostawca został wpisany (kolumna: OFERTA OBEJMUJE KOLCZYKI DLA). Dostawcy realizują zamówienia składane przez posiadaczy loch zgodnie z zapisami podpisanej z ARiMR umowy, tj. dostarczają posiadaczom loch kolczyki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Jak co roku, od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań PROW. W przygotowaniu wniosków rolnikom pomagają doradcy. Dodatkowo rolnicy przystępujący do działań PROW 2014-2020, tj. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, działania Rolnictwo ekologiczne lub działania Dobrostan zwierząt zobowiązani są do sporządzenia, przy udziale uprawnionego doradcy, odpowiednio Planu działalności rolnośrodowiskowej, Planu działalności ekologicznej lub Planu poprawy dobrostanu zwierząt. Co do zasady przyjęte było, że sporządzenie powyższych planów powinno wiązać się z wizytą doradcy w gospodarstwie. Mając jednak na uwadze obecne zagrożenie epidemiczne MRiRW zwraca się z prośbą, zarówno do doradców, jak i rolników, o ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Rolnicy mogą przekazywać dane niezbędne do sporządzenia ww. planów drogą elektroniczną. Wszelkie dostarczone przez rolnika informacje muszą być rzetelne i dokładne, gdyż od tego zależy opracowanie poprawnego i kompletnego planu.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl