48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

KIEROWNICTWO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Centrala w Brwinowie

 

Ireneusz Drozdowski

Anna Dudkiewicz

Krzysztof Janiak

- Dyrektor

- Zastępca Dyrektora

- Zastępca Dyrektora

Oddział w Krakowie Jolanta Brudnik - Dyrektor Oddziału

Oddział w Poznaniu

Mariusz Tatka

- Dyrektor Oddziału

Oddział w Radomiu 

Henryk Skórnicki
Robert Fiszer

- Dyrektor Oddziału
- Zastępca Dyrektora Oddziału
Oddział w Warszawie Paweł Krzeczunowicz - Dyrektor Oddziału

   

RADA SPOŁECZNA DORADZTWA ROLNICZEGO

powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. art. 9  ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 )

Instytucja 

Imię i nazwisko 

Minister właściwy ds. rozwoju wsi
2 przedstawicieli


Edyta Wieczorkiewicz-Dudek
Sławomir Piotrowski - Zastępca Przewodniczącego Rady

Krajowa Rada Izb Rolniczych
2 przedstawicieli, w tym:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Śląska Izba RolniczaWiktor Szmulewicz - Przewodniczący Rady
Roman Włodarz

Związki zawodowe rolników
4 przedstawicieli, w tym:
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
NSZZ RI „Solidarność”
NSZZ RI „Solidarność”Albert Dziura
Adam Nowak
Hanna Galicz
Jerzy Pośpiech

Szkoły wyższe
1 przedstawiciel
Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoProf. dr hab. Zdzisław Wyszyński

Jednostki badawczo-rozwojowe
1 przedstawiciel
Instytut Zootechniki w Balicach pod KrakowemDr Krzysztof Duda

Konwent Marszałków
1 przedstawiciel
Wicemarszałek Województwa OpolskiegoAntoni Konopka

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl