48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 Realizacja projektu - "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie"

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako Lider konsorcjum realizującego projekt w składzie - Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32; Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 89-122 Minikowo Minikowo k. Nakła n/ Notecią; Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 24-130 Końskowola ul. Pożowska 8; Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 95-011 Bratoszewice ul. Nowości 32; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 32-082 Bolechowice Karniowice 9; Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98; Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 36-040 Boguchwała ul. Tkaczowa 146; Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 18-210 Szepietowo; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 80-001 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 293; Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 26-200 Końskie ul. Piotrkowska 30; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 60-163 Poznań ul. Sieradzka 29; Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 73-134 Barzkowice – informuje o naborze uczestników z terenu całego kraju na szkolenia "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" które odbywają się wg zamieszczonego harmonogramu:

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszenia

Ramowy program szkoleń:

  1. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów.
  2. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii w kraju i województwie oraz perspektywy rozwoju sektora do 2020 roku.
  3. Rola rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej oraz zabezpieczenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
  4. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.
  5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  6. Rolnik jako producent energii odnawialnej– uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania.

 

Szkolenia mają charakter ogólnokrajowy i są dostępne nieodpłatnie dla osób z terenu całego kraju. Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w poszczególnych województwach.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013;
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

PREZENTACJE
  

Uprawa wybranych roślin energetycznych

Dobre praktyki wykorzystania OZE na obszarach wiejskich - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Rozwój biogazowni rolniczych - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Ramy prawne OZE w Polsce - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Konferencja „Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów"

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl