48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 8 maja 2014 roku w Warszawie, odbyło się spotkanie na temat Integrowanej Ochrony Roślin zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego dla koordynatorów wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 W  spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Spotkanie otworzył prof. Eugeniusz Chyłek z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW, który w swojej wypowiedzi podkreślił dotychczasową rolę doradztwa rolniczego we wdrażaniu integrowanej ochrony roślin. Zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bogusław Rzeźnicki przedstawił aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin w Polsce. Pan Rzeźnicki omówił szczegółowo akty prawne i projekt rozporządzeń dotyczące integrowanej ochrony roślin oraz zapisy Krajowego Planu Działania 2013-2017.

Pan Dariusz Wiraszka zastępca Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił zasady kontroli gospodarstw rolnych w zakresie spełniania wymogów integrowanej ochrony roślin.

Pan Henryk Skórnicki, dyrektor oddziału w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego, omówił doskonalenie zawodowe doradców rolniczych i ich przygotowanie na temat integrowanej ochrony roślin.  Współpracownicy pana Dyrektora przedstawili realizację projektu „Integrowana produkcja roślin”, pani Anna Karwat kierownik Zespołu Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego CDR Radom przedstawiła uczestnikom spotkania etapy realizacji projektu dotyczące szkoleń dla rolników oraz  doradców.  Pan Andrzej Dominik z CDR Radom przedstawił prezentację na temat „Aktualna inwentaryzacja stacji agrometeorologicznych w Polsce”, przy czym omówił niezbędne i istotne parametry takich stacji oraz tworzenie i rozszerzenie ich sieci.

Między wystąpieniami prelegentów odbyła się zasadnicza dyskusja, w której przedmiotem szczególnego zainteresowania było stosowanie środków ochrony roślin oraz dokumentacja integrowanej ochrony roślin prowadzona przez rolnika.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wdrażania i perspektyw integrowanej ochrony roślin.


Magdalena Kibler
Andrzej Dominik

Do pobrania:

Aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin (prezentacja Power Point)

Zasady nadzoru PIORiN nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin w aspekcie kontroli integrowanej ochrony roślin (prezentacja Power Point)

DSCN0287DSCN0289DSCN0292

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl