48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2014r nasze Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aspektami produkcji ziemniaka ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania integrowanej ochrony roślin.

 Szkolenie otworzył dr Henryk Skórnicki Dyrektor CDR w Radomiu, który wskazał konieczność i nieuchronność wdrożenia integrowanej ochrony. Mówił również o dotychczasowych działaniach i organizacji systemu doradztwa oraz potrzebie szkoleń i wzrastającej roli doradztwa technologicznego w tym zakresie.

Poszczególne tematy technologiczne zostały w sposób bardzo interesujący przedstawione dzięki znakomitym wykładowcom z IHAR – PIB Oddział Jadwisin. Jest to szeroko znany Zakład Agronomii Ziemniaka. W pierwszym dniu Pani dr Barbara Lutomirska w swoim wystąpieniu „Charakterystyka i dobór odmian ziemniaka pod względem odporności na agrofagi oraz dostosowanie do warunków przyrodniczych gospodarstwa i rynku zbytu” omówiła aktualnie dostępne, figurujące w Krajowym Rejestrze odmiany ziemniaka, szczególnie podkreślając przy tym ich przydatność w stosunku do zapotrzebowania rynku oraz dostosowanie do konkretnych lokalnych warunków agrotechnicznych i odporności na agrofagi. Szeroko przedstawiła również uprawę ziemniaka na wczesny zbiór w systemie integrowanej ochrony roślin.

Na zakończenie pierwszego dnia dr Cezary Trawczyński w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił stosowanie prawidłowej agrotechniki oraz zrównoważonego nawożenia, pielęgnacji i nawadniania, jako podstawy systemu integrowanej ochrony i produkcji ziemniaka. W drugim dniu spotkania Panie mgr Milena Pietraszko i mgr Joanna Jankowska przedstawiły choroby i szkodniki występujące w uprawie ziemniaka oraz metody ich zwalczania w systemie integrowanej ochrony i produkcji. Szczegółowo zaprezentowany został również system wspomagający podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie ziemniaka.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Wojciecha Nowackiego nt. „Konkurencyjność uprawy ziemniaka na tle innych gatunków roślin rolniczych. Koszty produkcji oraz opłacalność uprawy ziemniaka w zależności od systemu gospodarowania i kierunku produkcji”, w którym omówił wiele elementów ekonomicznych oraz poruszył praktyczny aspekt produkcji i udziału w płodozmianie roślin okopowych, a w szczególności ziemniaka. Podkreślił znaczący pozytywny ich wpływ na glebę, inne rośliny oraz możliwość prawidłowego realizowania zaleceń integrowanej ochron roślin.

W trakcie spotkania padało szereg pytań oraz wywiązywały się dyskusje. Wnioskowano o kolejne spotkania z cyklu technologii uprawy innych gatunków roślin pod kątem realizacji integrowanej ochrony roślin. Na podstawie ankiet i głosów uczestników można powiedzieć, że szkolenie spełniło oczekiwania, a prezentowany temat został przedstawiony w sposób pełny i profesjonalny.

Andrzej Dominik, CDR Radom

IMG 0154IMG 0157IMG 0159

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl