48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 5-7.12.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych”. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

 

Uczestnicy szkolenia między innymi uzyskali wiedzę z zakresu możliwości dofinansowania działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020, inicjowania i zakładania grup operacyjnych oraz przygotowania dokumentacji w celu uzyskania wsparcia dla działań innowacyjnych w rolnictwie w ramach działania „Współpraca”.

Podczas szkolenia szczegółowo zostały omówione kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem projektów, analizą i ryzykiem ich powodzenia. Duże zainteresowanie doradców budziły zagadnienia prawne dotyczące różnych form prawnych związanych z zakładaniem grup operacyjnych, w szczególności konsorcjum. W trakcie szkolenia omówiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Ponadto przedstawiono dobre praktyki w zakresie realizacji różnych projektów inwestycyjnych oraz możliwości ich finansowania.W szkoleniu wzięło udział łącznie 30 doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz zainteresowanych doradców z innych podmiotów doradczych zajmujących się wspieraniem innowacji w rolnictwie.


Jako, że tematyka szkolenia była dla wszystkich nowa, szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, było świetną płaszczyzną do dyskusji, wymiany poglądów i gotowych pomysłów.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl