48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

2 czerwca br. miało miejsce V spotkanie Subgrupy ds. innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa w ramach EIP-AGRI. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zarządzających PROW 2014-2020, krajowych sieci obszarów wiejskich, doradztwa rolniczego oraz jednostek naukowo-badawczych z terenu Unii Europejskiej. 

 

Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze wyniki prac tzw. Focus Groups.
 

Podsumowano warsztaty pod nazwą „Grupy operacyjne: pierwsze doświadczenia”, które miały miejsce 20-21 kwietnia br. w Legnaro we Włoszech. (materiał z warsztatów)
 

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był roli krajowych sieci obszarów wiejskich we wsparciu wdrażania innowacji w rolnictwie. Uczestnicy spotkania odpowiadali na pytania w jaki sposób instytucje, które reprezentują, mogą wspierać innowacyjne rozwiązania oraz jakich narzędzi potrzebują aby wykonywać to zadanie efektywnie.
 

Kolejny panel dotyczył powiązania sieci EIP-AGRI z programem Horyzont 2020, dyskutowano o tym jak poprzez wydarzenia organizowane przez sieć promować Horyzont 2020, a także o sieciach tematycznych powstających w ramach programu – zaprezentowano m.in. projekt "Fertinnowa".
 
 
Na zakończenie spotkania uczestnicy, wspólnie z pracownikami punktu kontaktowego EIP-AGRI, opracowywali priorytety, które powinny być realizowane przez sieć w roku 2017. (materiały ze spotkania)

 

SIR Subgrupy 3  SIR Subgrupy 1  SIR Subgrupy 2

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl