48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Podczas drugiego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się 18 kwietnia br. w Warszawie, głównym punktem porządku obrad była dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Grupa Robocza zaakceptowała przedłożony przez Jednostkę Centralną projekt planu składający się z następujących części:

  • - Planu Komunikacyjnego podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020
  • - Planu Operacyjnego Jednostek Regionalnych KSOW
  • - Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej (w tym Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich)

Więcej informacji

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl