48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 23-24 marca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR wykonujących zadania na rzecz SIR. Głównym punktem programu pierwszego dnia spotkania był panel dyskusyjny na temat współpracy jednostek naukowo-badawczych z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


Wśród prelegentów znaleźli się:

- dr hab. inż. Wiesław Golka, prof. nadzw. z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,
- dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
- mgr inż. Tomasz Czerwiński z Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza,
- dr hab. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB,
- dr Katarzyna Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
- dr Mariusz Zarychta z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
- dr hab. inż. Grzegorz Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
  

Przedstawiciele Instytutów omówili zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych. Ważnym elementem panelu była dyskusja o sposobach współpracy z SIR - przedstawiono obszary problemowe we wdrażaniu innowacji w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej, propozycje obszarów współpracy w ramach SIR oraz oczekiwania instytutów w stosunku do Sieci. Podczas pierwszego dnia spotkania dodatkowym punktem programu była prezentacja możliwości wykorzystania dronów w rolnictwie, której dokonali przedstawiciele firmy AgroPixel, będącej partnerem SIR. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem dobrych przykładów z zakresu działalności Sieci w województwie podlaskim oraz omówieniem spraw bieżących w SIR.

 
Drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty dotyczące koncepcji funkcjonowania Sieci na poziomie wojewódzkim w roku 2016. Uczestnicy spotkania skupili się m.in. na następujących zagadnieniach: poszukiwanie oraz aktywizacja potencjalnych parterów SIR, promocja Sieci oraz innowacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, usprawnienie transferu wiedzy, identyfikacja obszarów problemowych w rolnictwie, leśnictwie i produkcji żywności.
 

Spotkanie zakończyło się omówieniem poprawnego sposobu wypełniania formularza wniosku zgłaszającego propozycje operacji do realizacji w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.
 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl