48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Dnia 17 grudnia br. odbyło się I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich powołanej przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami spotkania byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Jednostek Regionalnych KSOW, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Do zadań Grupy należy w szczególności konsultowanie planów operacyjnych KSOW dla działań: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” oraz ułatwianie tej współpracy” i „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”.


Podczas I posiedzenia Grupy przedstawiono strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich („SIR”) w Polsce, z uwzględnieniem procedury tworzenia planu działania i planu operacyjnego, zadania sieci SIR oraz Grupy Tematycznej ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz priorytety SIR na lata 2016-2023. Zaprezentowano także propozycje operacji do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.


W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który zwrócił uwagę na rolę wspierania rozwoju naukowego oraz przedsięwzięć innowacyjnych w rolnictwie, sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich.


Więcej na stronie KSOW

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl