48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Zakończył się cykl wojewódzkich spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”. W zaplanowanych 48 spotkaniach, od połowy lutego do połowy marca 2017 r., wzięło udział prawie tysiąc rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu całej Polski.

W trakcie spotkań omówiono ideę rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych w Europie, zaprezentowano wypracowaną przez zespół CDR O/Kraków koncepcję funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce, a także wymieniono możliwe źródła finansowania tej działalności.

Uczestnicy spotkań byli bardzo zainteresowani omawianą tematyką, czego wyrazem były liczne dyskusje. Ponadto, wiele osób wyraziło chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach dotyczących gospodarstw opiekuńczych, w tym poznania dobrych przykładów.

Wśród kwestii wymagających dalszego opracowania wskazano m.in. współpracę potencjalnych gospodarstw rolnych z samorządem i podmiotami systemu pomocy społecznej; uregulowania prawne sprzyjające powstawaniu gospodarstw opiekuńczych; formy terapii w gospodarstwie opiekuńczym oraz kompetencje i odpowiedzialność osób prowadzących tego typu gospodarstwo.

W trakcie spotkań przeprowadzono także badania sondażowe, których celem jest rozpoznanie zainteresowania wśród rolników prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego oraz uczestniczeniem w działaniach dotyczących budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych. Wyniki zostaną opublikowane po opracowaniu raportu z badań.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl