48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 7-8.02.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego pełniących funkcję koordynatorów i brokerów innowacji. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania pomocy instytucjom oraz rolnikom w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.


Uczestnicy szkolenia między innymi uzyskali wiedzę z zakresu możliwości dofinansowania działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020, interpretowania zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, inicjowania i zakładania grup operacyjnych oraz przygotowania dokumentacji w celu uzyskania wsparcia.


Podczas szkolenia przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szczegółowo omówili stan prawny oraz kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem projektów, analizą i ryzykiem ich powodzenia. W szkoleniu wzięło udział łącznie 47 doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.


Spotkanie poza funkcją edukacyjną było okazją do zaprezentowania przez brokerów informacji na temat organizowanych grup operacyjnych oraz rodzących się inicjatyw w tym zakresie.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl