48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuując prace nad zagadnieniem rolnictwa społecznego rozpoczęło realizację projektu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W związku z tym w dniach 25-27.01.2017 r. w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się szkolenie dla doradców.


Głównym celem było przekazanie doradcom wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania gospodarstwa rolnego do pełnienia funkcji opieki nad osobami niesamodzielnymi. Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z podejmowaniem działalności opiekuńczej w gospodarstwie rolnym.

Zaprezentowano wypracowaną przez zespół CDR koncepcję funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce wraz z możliwościami wsparcia finansowego dla takiej działalności. Na zakończenie spotkania przeprowadzono wśród uczestników dyskusję na temat koncepcji budowy sieci instytucjonalnej na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Szkolenie to miało również na celu  przygotowanie doradców do prowadzenia spotkań informacyjnych w tym zakresie dla rolników na terenie swoich województw. Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 40 osób, w tym doradcy – pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego.

Ważnym elementem szkolenia były także warsztaty terenowe, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami z zakresu opieki nad osobami starszymi. Miejscami warsztatów terenowych były: prywatny dom opieki dla osób starszych oraz dwa Domy Dziennego Pobytu Senior-Wigor, jeden zlokalizowany w gminie wiejskiej, a  drugi na terenie miasta.


Kolejnym etapem projektu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” będą spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych. Spotkania odbędą się w każdym województwie w okresie od lutego do połowy marca. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach spotkań pojawią się wkrótce na stronie CDR.

 

 

 

slogan eu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl