48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 16-18 listopada 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja pn. „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  w Krakowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.


Konferencja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie  i na obszarach wiejskich (SIR)
. Wydarzenie to jest częścią szerszego programu edukacyjnego CDR Oddział w Krakowie mającego na celu rozwój Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce. W ramach konferencji odbył się także IV Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych.


W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej
, w tym członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, przedstawiciele jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele doradztwa z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego.


Głównym celem konferencji było wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie
oraz zwiększenie zaangażowania w działania w ramach SIR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Kolejnym ważnym zadaniem było promowanie innowacyjnego podejścia do działalności rolniczej, realizowanej przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.


W pierwszym dniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach
służących rozwijaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych, niezbędnych do tworzenia partnerstw i funkcjonowania  w grupie pn. „Tworzenie i funkcjonowanie sieci kontaktów na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.


W drugim dniu odbyło się 5 wyjazdów studyjnych
będących przykładami realizacji innowacyjnych aktywności rolniczych na obszarach wiejskich. Na trasach tematycznych znalazły się, między innymi, Zagroda Edukacyjna „Pod Skałką” w Przybynowie, Zagroda Edukacyjna "STEFANÓWKA" w Nowej Szarlejce, Zagroda Edukacyjna JuRajska Spiżarnia w Białej Wielkiej k/ Lelowa, Zagroda edukacyjna „Ogród Wyobraźni” w Woli Libertowskiej. Ponadto uczestnicy odwiedzili także miejsca na Śląsku ważne dla tradycji i kultury oraz będące przykładem rozwoju innowacyjnych inicjatyw w tym obszarze.


Trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych
w grupach pn. „Kiermasz innowacji’ - wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnych praktyk w działalności rolniczej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z przykładami innowacyjnych aktywności, mogących być inspiracją do wdrażania ich w swoich gospodarstwach/przedsiębiorstwach.


Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza tematyką związaną z innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym udziałem w grupach operacyjnych w ramach działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz partnerstwem w SIR
.Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl