48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
W dniach 15-17 listopada br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. „Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”. Celem szkolenia było uzupełnienie wiedzy i nabycie umiejętności informowania i promowania wiedzy o innowacyjnych metodach gospodarowania. W ramach 3-dniowych warsztatów uczestnicy poszerzyli wiedzę i nabyli umiejętności, biorąc udział w warsztatach językowych dotyczących zasad tworzenia efektywnych newsletterów, wykorzystania fotografii cyfrowej w tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o innowacyjnych metodach gospodarowania. Punktem wyjścia do stworzenia materiału informacyjnego była wizyta w pszczelarskim gospodarstwie innowacyjnym w celu pozyskania materiałów tekstowych i ilustracyjnych do zaprojektowania ulotki. Uzupełnieniem zajęć praktycznych w plenerze były wykłady i warsztaty na temat wykorzystania programów komputerowych w tworzeniu materiałów informacyjnych. 
 
Podczas szkolenia stworzono płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w tworzeniu materiałów informacyjno-promocyjnych. 
 
Zainteresowanie tematem było bardzo duże o czym świadczy frekwencja na szkoleniu i zaangażowanie uczestników, którego efektem są prezentowane poniżej ulotki informacyjno-promocyjne. 
 
 
 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl