48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2013 MINIPRZEDSZKOLA ORAZ ALTERNATYWNE FORMY OPIEKI DZIENNEJ

1 250 Placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz edukacji przedszkolnej funkcjonują od niedawna w oparciu o zmieniony porządek prawny. Zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnich latach miały na celu tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, poprawę standardów funkcjonowania placówek opieki dzieci do lat 3, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie rodziców w procesie wychowywania najmłodszych dzieci. Obecnie, dzięki standardom wprowadzanym w żłobkach, większą wagę przywiązuje się do aspektu edukacyjnego i wychowawczego, zgodnego z potrzebami rozwojowymi dzieci, już od ich najmłodszych lat. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na tworzenie nowych, mniejszych form, lepiej dostosowanych do możliwości i potrzeb organów zarządzających placówkami oraz rodziców i dzieci.

Broszura zawiera przykłady kilku tego typu placówek.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl