48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

ZDR okladkaWydano kolejny - 100. numer kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2/2020.

Pierwszy artykuł kwartalnika przedstawia wpływ programów Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich. Badania zostały przeprowadzone w gminie Brześć Kujawski w okresie od maja do czerwca 2019 roku. Ponadto autorzy scharakteryzowali rozwój lokalny oraz regionalny i podkreślili, jak ważnym jest on elementem w gospodarce.

W numerze 2 czytelnik może zapoznać się również z oceną jakości życia polskich rolników. Głównym założeniem artykułu było porównanie jakości życia gospodarstw domowych rolników do pozostałych grup ekonomiczno-społecznych. Autorzy opisują definicję jakości życia według wybranych źródeł oraz wyczerpująco porównują ją do opisanych przez siebie obszarów.

Kolejny artykuł kwartalnika przedstawia realizację działania PROW „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w kolejnych perspektywach finansowych WPR. W opracowaniu przedstawiono trzy pespektywy finansowe, a także projekt usług doradczych w okresie programowania 2021-2027.

W numerze znajdą Państwo również artykuł prezentujący gospodarstwa demonstracyjne, jako instrument transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Artykuł powstał na podstawie projektu realizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pn.: „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie”. Przedstawione w artykule kryteria, wytyczne oraz wskazówki mogą zostać wykorzystane w procesie tworzenia gospodarstw demonstracyjnych na terenie całego kraju.

Ciekawie przedstawia się także artykuł opublikowany w dziale Informacje, w którym autor przedstawia zasady wynagrodzenia oraz premiowania pracowników służby rolnej i doradczej ośrodków doradztwa rolniczego na przestrzeni 60 lat. Grupami, które dotyczy problem badawczy były wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego, gminna służba rolna, ośrodki doradztwa rolniczego i gromadzka służba rolna.

 

 

ZDR Nr 1/2020 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2020 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2020 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2020 (pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
  • spis treści
  • streszczenia

Roczny spis treści PL - ANG

 

ARCHIWUM ZDR z lat 2008 - 2019 (do pobrania pliki PDF z Zagadnieniami Doradztwa Rolniczego) >>>

 


Od Redakcji

Kwartalnik poświęcony doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i Informacje.

W dziale Artykuły, publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między innymi metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie i zarządzania nimi, w tym przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa, w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.

Każdy numer zawiera także noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być przydatne w pracy doradczej.

Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych.

Spis treści, jak i streszczenia artykułów w języku angielskim umożliwiają korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym zainteresowanym poznaniem omawianej problematyki w Polsce.


ISSN  1232-3578, ss. ok. 130,  format: 166 x 232 mm
Kwartalnik wydawany od 1994 r. , w 2020 r. ukazał się 100 numer.

Rada Programowa:

Edward Arseniuk, Zbigniew Brodziński, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská, Michał Jerzak, Antonina Kalinichenko, Józef Kania, Stanisław Krasowicz, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta, Stefan Pruszyński, Marian Podstawka, Monika Stanny

Zespół Redakcyjny:

Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak
Sekretarz redakcji: Justyna Stawna

Redaktorzy tematyczni: 

Agronomia: Jean Diatta, Ryszard Jaworski, Edward Matuszak
Doradztwo: Ryszard Jaworski, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza
Ekonomia: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass, Feliks Wysocki
Problematyka społeczna:  Andrzej P. Wiatrak, Sławomir Zawisza
Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Wspólna Polityka Rolna: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass
Zarządzanie: Andrzej P. Wiatrak

Recenzenci:

Aleksandra Badora, Agata Balińska, Marta Błąd, Małgorzata Bogusz, Bolesław Borkowski, Marta Domagalska-Grędys, Zbigniew Floriańczyk, Jarosław Gołębiewski, Jakub Jasiński, Ryszard Jaworski, Anna Jęczmyk, Józef Kania, Bogdan Klepacki, Zdzisław Klukowski, Katarzyna Kość-Ryżko, Krystyna Krzyżanowska, Wenancjusz Kujawiński, Władysława Łuczka, Edward Matuszak, Arkadiusz Niedziółka, Stefan Pruszyński, Michał Roman, Arkadiusz Sadowski, Roman Sass, Jan Sikora, Stanisław Stańko, Aleksandra Swulińska-Katulska, Andrzej P. Wiatrak, Izabela Wielewska, Jolanta Wojciechowska, Monika Wojcieszak-Zbierska, Magdalena Woźniczko, Agnieszka Wrzochalska, Feliks Wysocki, Sławomir Zawisza, Rafał Zbyrowski, Wojciech Ziętara, Janusz Żmija


Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.cdr.gov.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel: 61 848 71 13
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.seria.home.pl

Kontakt z Redakcją
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 011
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Warunki prenumeraty
Na podstawie złożonego do Wydawcy zamówienia
Roczna prenumerata – 40 zł. Cena egzemplarzy pojedynczych 10 zł. Faktury VAT

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH

FORMULARZ RECENZYJNY

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl