48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Zajęcia zaplanowane na 21-22 marca 2020 realizowane będą w trybie kształcenia „na odległość” w sposób następujący:

  • Ochrona zagrożonych gatunków….”: uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne do opanowania. Potwierdzenie zapoznania się z materiałami zostanie dokonane tradycyjnie, a sprawdzenie wiedzy nastąpi w czasie egzaminu końcowego.

  • Rolnictwo - ogrodnictwo”: uczestnicy otrzymają materiały z zajęć niedzielnych i dużą część materiału sobotniego. Potwierdzenie zapoznania się nastąpi w tradycyjny sposób w czasie kwietniowych zajęć terenowych. Uzupełnienie wykładu prof. A. Radeckiego odbędzie się również w czasie tych zajęć. Sprawdzenie opanowania materiału w czasie egzaminu końcowego.

  • Agrotronika”: Rozpoczęcie studiów (sobota) odbędzie się elektronicznie czyli wysłanie e-maila lub sms. Zajęcia merytoryczne odbędą się zgodnie z nowym harmonogramem ustalonym zależnie od sytuacji epidemiologicznej. Kierownik Studiów Andrzej Radecki (603 648 471)

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl